Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 6
За місяць : 790
Кількість
статей : 978
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Айзеншток Ієремія Якович
Рубрики : Персоналії
Айзеншток Ієремія Якович

imageАйзеншток Ієремія Якович [21.02.(04.03).1900, м. Єлисаветград, (тепер – м. Кіровоград) – 07.06.1980, м. Ленінград, РФ] – український літературознавець, педагог, бібліограф, кандидат філологічних наук (1935). Закінчив Харківський інститут народної освіти (ХІНО) (1921), аспірантуру при ньому (1925). Учень М. Сумцова та О. Білецького. Працював секретарем н.-д. кафедри літературознавства ХІНО (1925–1930), вченим секретарем Інституту ім. Т. Шевченка (1924–1931), на редакційній роботі в Партвидаві КП(б)У (1931–1934). Проживав у Ленінграді (з 1934 р.); був науковим співробітником Інституту російської літератури АН СРСР та Всесоюзного НДІ театру та музики, викладав у Київському та Ленінградському університетах, очолював секцію художнього перекладу Ленінградської секції Спілки письменників РРФСР. Друкувався з 1914 р.

Ієремія Якович – автор близько 600 друкованих праць, переважно з питань історії української та російської літератур 19 ст., історії слов’янської філології. Основні його праці в галузі бібліографії – «Указатель литературы по поэтике, 1900–1922» (у співавт. з І. Кагановим; 146 поз.), вперше вміщений як додаток до російських видань книг Р. Мюллера-Фреєнфельса «Поетика» (1923) і того ж року перевиданий окремо.

І. Я. Айзеншток здобув високу оцінку фахівців, зокрема, М. Алексєєва, Б. Ейхенбаума, В. Жирмунського. Серед інших бібліографічних праць – доповнення до покажчика О. Гуцала «Ucrainica: Книжки й неперіодичні видання рр. 1914–1917» (1918; 40 поз.) та М. Баженова «Григорий Федорович Квитка-Основьяненко» (1919; 125 поз.). Актуальну проблему бібліографування української періодичної преси порушив у статті «Українська журнальна бібліографія» (1923). Опублікував рецензії на ряд довідково-бібліографічних видань: «Українознавство» С. Єфремова (1920), «Т. Г. Шевченко: Матеріали для бібліогр. за рр. 1903–1921» М. Яшека (1922), «Покажчик літератури українською мовою в Росії за 1798–1897 роки» Д. Дорошенка (1925), «Українська мемуаристика, 1914–1924» І. Калиновича (1925), «Русская литература от символизма до наших дней» Є. Нікітіної (1926), «Десять років української літератури (1917–1927)» О. Лейтеса і М. Яшека (1928), «Теория литературы» С. Балухатого (1929). Видав пам’ятку української бібліографії 19 ст. «Опись книгам, принадлежавшим Т. Г.Шевченку» Ф. Лазаревського (1923). Архів І. Я. Айзенштока зберігається в Інституті літератури НАН України, особиста бібліотека (близько 11 тис. од.) – у Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського.

Твори

Додатки до покажчика неперіодичних видань по українознавству за рр. 1914–1917 // Наше минуле. – 1918. – № 3. – С.187–189.

Доповнення до покажчика літератури про Г. X. Квітку та його твори // Зап. Іст.-філол. від. УАН. – 1919. – Кн. 1. – С. 138–144.

Шевченкознавство сучасна проблема / І. Айзеншток. – Харків : Всеукр. літ. комітет, 1922.

Замітки й матеріали про Шевченка / І. Айзеншток // Червоний шлях. – 1923. – № 8. – С. 236–240.

Указатель литературы по поэтике, 1900–1922. – Xарків, 1923. – У співавт..

Українська журнальна бібліографія // Книга. – 1923. – № 3. – С. 7–9.

Франко, як історик письменства / І. Айзеншток // Червоний шлях. – 1926. – № 5/6. – С. 205–217.

Націоналістичне Шевченкознавство / І. Айзеншток // Критика. – 1928. – № 3. – С. 14–19.

Проти традицій : (новий Квітка) / І. Айзеншток // Критика. – 1928. – № 10. – С. 29–50.

Організація шевченкознавства : [огляд літ.] / І. Я. Айзеншток ; Ін-т Т. Шевченка. – Харків, 1928. – 20 с.

А. Лейтес і М. Яшек Десять років української літератури (1917–1927) Т. 1. Біо-бібліографічний. За заг. ред. С. Пилипенка. ДВУ 1928 : [рецензія] / І. Айзеншток // Критика. – 1929. – № 3. – С. 126–129.

Українські поети-романтики 20–40-х років ХІХ ст. – Київ, 1968.

Гербель Микола Васильович // Шевченк. слов. : у 2 т. – Київ, 1976. – Т. 1. – С. 152–153.

Доманицький Василь Миколайович // Шевченк. слов. : у 2 т. – Київ, 1976. – Т. 1. – С. 195.

Автобіографія. Вибрані листи (1910-ті–1920-ті рр.) / упоряд., підгот. текстів та комент. С. Захаркіна. – Київ, 2003. – С. 114. – [Про листи І. Я. Айзенштока до І. Я. Кагановича та О. М. Фінкеля, які зберігаються у фондах ХДНБ].

Джерела

Фомин А. Г. Путеводитель по библиографии, биобиблиографии, историографии, хронологии и энциклопедии литературы : сист., аннот. указ. рус. кн. и журн. работ, напечат. в 1736–1932 гг. / А. Г. Фомин. – Л., 1934. – С. 81. 

Айзеншток Ієремія // Романенчук Б. Азбуковник: Енциклопедія  української літератури. – Філядельфія, 1969. – Т. 1. – С. 35–36. 

Кирилюк Є. П. Сімдесятиліття Ієремії Айзенштока / Є. П. Кирилюк // Рад. літературознавство. – 1970. – № 6. – С. 92–93.

Шолом Ф. Вчений-шевченкознавець / Ф. Шолом // Літ. Україна. – 1975. – 11 берез. 

Айзеншток Ієремія Якович // Шевченк. слов. : у 2 т. – К., 1976. – Т. 1. – С. 26–27. 

Кирилюк Є., Павлюк М. Любов і неспокій ученого. До 80-річчя з дня народження. І. Я. Айзенштока / Є. Кирилюк, М. Павлюк // Літ. Україна. – 1980. – 11 берез. 

Сарана Ф. К. Пам’яті товариша [І. Айзенштока] / Ф. К. Сарана // Літ. України. – 1980. – 13 черв.  

Бордін В. С. Айзеншток Ієремія Якович  / В. С Бордін // Українська літературна енциклопедія. – Київ, 1988. – Т. 1. – С. 30–31. 

Гальченко С. Про працю І. Я. Айзенштока над науковою біографією О. О. Потебні / С. Гальченко // О. О. Потебня і проблеми сучасної філології : [зб. наук. пр.]. – К., 1992. – С. 191–194. 

Айзеншток Ієремія Якович // Мистецтво України : біогр. довід. – К., 1997. – С. 11.

Бородін В. С. Айзеншток Ієремія Якович // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2001. – Т. 1. – С. 234.

Ієремія Айзеншток : Автобіографія. Вибрані листи (1910-ті – 1920-ті роки) / упоряд., підгот. текстів та комент. С. Захаркіна. – Київ, 2003.

Айзеншток Ієремія Якович // Видання «Кобзаря» у фондах Одеської державної наукової бібліотеки імені М. Горького : бібліогр. покажч. – О., 2005. – С. 53.

Айзеншток Ієремія (Ярема) Якович // Матеріали до Українського біографічного словника : корот. біогр. довідки. – Київ, 2006. – Вип. 1 : А. – С. 57–58.

Айзенштока І. Я. Бібліотека // Лисенко І. Словник українських приватних бібліотек. – Київ, 2009. – С. 6–7. 

Захаркін Степан Анатолійович
Статтю створено : 27.08.2014
Останній раз редаговано : 02.10.2023