Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 12
За місяць : 820
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Автоматизоване робоче місце (АРМ)
Автоматизоване робоче місце (АРМ)

Автоматизоване робоче місце (АРМ) - програмно-технічний комплекс, призначений для автоматизації технологічного процесу фахової праці бібліотечних працівників чи ко­ристувачів бібліотеки.

АРМ створюють для автоматизації певного бібліотечного технологічного процесу (каталогізування, комп­лектування, обліку фондів бібліотеки, формування елект­ронного каталогу, створення баз даних) або для інформа­ційної діяльності фахівців та користувачів бібліотеки.

В АРМ об'єднано програмні та апаратні засо­би, що забезпечують взаємодію людини з комп'ютером, мож­ливість уведення інформації (через клавіатуру, сканер), пошук, оброблення її та виведення на екран монітора, принтер чи інші пристрої.

 АРМ може бути реалізований як автономна автоматизована система або може бути складовою части­ною автоматизованої бібліотечної інформаційної системи.

 

 

 

 

Джерела

 

 Інформація та документація. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять : ДСТУ 7448:2013. — Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. — III, 41 с. — (Національний стандарт України) — Зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.26–80 — Текст укр., рос., англ., фр.

Бакан Світлана Федорівна
Статтю створено : 20.08.2014
Останній раз редаговано : 16.04.2015