Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 33
За місяць : 777
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Автобібліографічний посібник
Автобібліографічний посібник

Автобібліографічний посібник  (від давньогрец. αὐτός — сам, βιβλιογραφία – «переписування книг» ← βιβλίον — «книга» + γράφω — «пишу»)вид бібліографічної продукції, бібліографічний посібник (покажчик, список, огляд), підготовлений автором документів, що бібліографуються, або ж за його активною участю. Як і біобібліографічний посібник, А. п. містить список праць автора, літературу про нього. Замість вступної статті здебільшого подається автобіографія, спогади. Як правило, в А. п. вміщуються фотографії, які ілюструють життєвий шлях і діяльність автора, його коментарі. Серед А. п. в Україні відомими є покажчики діячів книги і науки Л. Биковського, В. Брюховецького, М. Тарнавської.

 

Джерела

Биковський Л. У службах українській книжці / Лев Биковський ; Укр. іст. т-во, НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Міжнар. асоц. україністів ; упоряд.: Любомир Р. Винар (Кент), Ярослав Д. Ісаєвич (Львів). – [2-е вид.] – Львів ; Нью-Йорк, 1997. – 327 с. : фот.;

Тарнавська М. Т. Автобібліографія / Марта Тарнавська. – Філадельфія : Мости, 1998. – 247 с. : фот.;

Ревенок Н. Д. Памятник себе…, или Указатель работ с индексом цитирования и отзывами современников (1956–2006 гг.) / Ревенок Н. Д. – Одесса : ВМВ, 2007. – 111 с. : фот.;

Автобиблиографический указатель // Фокеев В. А. Библиографоведение. Информатика : терминол. словарь / В. А. Фокеев. – Москва, 2009. – С. 16;

Брюховецький В. С. Factum est factum : біобібліоbrioukhiя / В’ячеслав Брюховецький. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2010. – 991 с. : іл., фот.;

Тарнавська М. Т. Автобібліографія, 1930–2010 / Марта Тарнавська. – Київ : Пульсари, 2012. – 415 с. : фот.

Кононенко Валентина Олексіївна
Статтю створено : 24.01.2018
Останній раз редаговано : 24.01.2018