Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 40
За місяць : 707
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Інформаційні ресурси
Інформаційні ресурси

Інформаційні ресурси (І. р.) – систематизовані зібрання документів, їх масивів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, банках даних, депозитаріях, музеях тощо), зафіксованих на паперових чи інших носіях інформації і призначе­ні для забезпечення інформаційних потреб користувачів інформації  у ви­значеній сфері діяльності. І. р. організовують таким чином, щоб оперативно отримувати достовірну інформацію задля багатоцільового використання в суспільному виробництві й управлінні, ефективного задоволення інформаційних потреб. І. р. відображають різноманітні процеси і явища, зафіксовані у формі документів, створених у процесі наукових досліджень, розробок, інших видів цілеспрямованої практичної діяльності (наукової літератури, патентів, проектно-конструкторської документації, дисертацій, інструкцій, технічних перекладів, масивів даних тощо). З кінця ХХ ст. інтенсивно формуються віртуальні (електронні) І. р., що створюються у віртуальному інформаційному просторі, при використанні каналів глобального зв’язку, насамперед, Інтернету.  І. р., що зберігаються в бібліотеках чи надаються бібліотеками за допомогою каналів зв’язку, є важливою складовою загальних бібліотечних ресурсів, «сировиною» для виробництва інформаційних послуг.  

І. р., зокрема у формі ЗМІ, в глобалізованому світі є об’єктами імпорту-експорту, а також конкуренції, політичної і економічної експансії і багато в чому визначають статус і впливовість держави. Ефективність І. р. визначається не лише їх сукупним обсягом і рівнем актуальності, а й матеріально-технічними, фінансовими, інтелектуальними ресурсами бібліотечних, архівних, інформаційних працівників. На відміну від інших видів ресурсів І. р. мають здатність до відтворення: чим швидше зростають, тим більше їх використовують. Розвиток світових І. р. дозволив перетворити діяльність з надання інформаційних послуг у глобальну людську діяльність, сформувати ринки інформаційних послуг на різних рівнях – світовому, державному, регіональному, підвищити обґрунтованість і оперативність рішень, що приймаються в бізнес-структурах, банківській сфері, промисловості, торгівлі, на біржах тощо за рахунок своєчасного використання потрібної інформації.

І. р., що є власністю організацій, включаються до складу їх майна відповідно до цивільного законодавства України. І. р., що є власністю держави, знаходяться у віданні органів державної влади і організацій, відповідно до їх компетенції, підлягають обліку і захисту в складі державного майна. 

 

 

 

 

Джерела

Інформація та документація. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять : ДСТУ 7448:2013. — Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. — III, 41 с. — (Національний стандарт України) — Зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.26–80 — Текст укр., рос., англ., фр.

Благодарєва Тетяна Борисівна
Статтю створено : 16.07.2014
Останній раз редаговано : 22.04.2015