Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 32
За місяць : 32
Кількість
статей : 965
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Інформаційно-комунікативні технології
Інформаційно-комунікативні технології

Інформаційно-комунікативні технології - сукупність методів, способів і програмно- технічних засобів, об’єднаних у технологіч­ний процес, що забезпечують створення, зберігання, накопичування, інсформаційний пошук, опрацьовування, використан­ня, передавання, захист, розповсюджування, копіювання, відображення інформації та керування нею, орієнтовані на підвищен­ня ефективності та продуктивності праці біб­ліотечних фахівців.

Джерела
Інформація та документація. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять : ДСТУ 7448:2013. — Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. — III, 41 с. — (Національний стандарт України) — Зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.26–80 — Текст укр., рос., англ., фр.

Статтю створено : 16.07.2014
Останній раз редаговано : 24.09.2014