Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 14
За місяць : 1147
Кількість
статей : 980
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Інформаційний шум
Інформаційний шум

Інформаційний шум – несуттєва, вторинна, нерелевантна інформація, якою супроводжується або заміщується основне повідомлення. Визначається за допомогою коефіцієнта І. ш. – кількісної характеристики, що визначається співвідношенням кількості нерелевантної інформації стосовно загальної кількості виданих користувачеві документів. Коефіцієнт І. ш. є семантичним показником якості документальної інформаційно-пошукової системи (ІПС).

І. ш. є суб’єктивним поняттям. Інформація стає шумом після того, як втрачається її сенс, або ж існує її надлишок. І навпаки: шум може стати інформацією, якщо міститиме важливіші повідомлення, ніж основна інформація.

Різновидом І. ш. є інформаційне шумування – елемент інформаційних технологій і впливів; умисне перевантаження реципієнта незначущою, вторинною, «зайвою» інформацією з метою відвернути його увагу від отримання відомостей, оприлюднення яких є небажаним для когось. Підвидами інформаційного шумування є рекламні повідомлення, будь-яка пропагандистська інформація, спам, контекстна реклама.

Джерела

 

Еляков А. Д.  Информационная перегрузка людей / А. Д. Еляков // Социологические исследования. – 2005. – № 5. – С. 114–121;

Евдокименко Е. Ю. Понятие информационного шума в социально-гуманитарных науках / Е. Ю. Евдокименко // Молодой ученый. – 2013. – № 10. – С. 564–566;

Горбаткова А. Ф., Котлярова В. В. Проблема информационного шума в жизни человека XXI века // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – № S7. – С. 6–59.

 

________________

 

Евдокименко Е. Ю.  Виды информационного шума в современном медиапространстве.

Благодарєва Тетяна Борисівна
Статтю створено : 25.10.2017
Останній раз редаговано : 25.10.2017