Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 41
За місяць : 708
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Інформаційний листок
Інформаційний листок

Інформаційний листок – періодичне або неперіодичне аркушеве видання обсягом не більше 4-х сторінок.

Зазвичай в І. л. подається реферативна інформація, що містить відомості про передовий виробничий досвід або науково-технічне досягнення чи інновацію. Призначається для інформування фахівців відповідної галузі (у т. ч. у бібліотечній сфері) з метою використання (запозичення) описаного досягнення чи досвіду у практичній діяльності. Деякі І. л. мають серійний характер. В окремих випадках І. л. призначені для інформування фахівців про важливі події і новини професійної спільноти, як, наприклад, «Бібліотекар України: Інформаційний листок УБА», або ж для привернення уваги користувачів бібліотек до книжкових новинок чи певної події.

 У бібліотечній практиці усталених вимог до опрацювання й обліку І. л. не вироблено. Вони можуть як прирівнюватися до журналів і газет, так і відноситися до фонду матеріалів групового бібліотечного опрацювання. Комплектуванням І. л. здебільшого займаються спеціальні і спеціалізовані бібліотеки, зокрема науково-технічні.

З розвитком інформаційно-комунікаційних технологій, як більш оперативних і малозатратних, І. л. як видавничий жанр втрачають свою значущість.

Зображення
image
Бібліотекар України: Інформаційний листок УБА
image
Інформаційний листок бібліотеки-філії № 2 Міської ЦБС м. Кропивницького

Джерела

 

ДСТУ 3017:2015 Видання. Основні види. Терміни та визначення. – Чин. від 2016-01-07. – Київ : Держспоживстандарт України, 1995. – 19 с. (на заміну ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види. Терміни та визначення. – Чин. від 1996-01-01. – Київ : Держстандарт України, 1995. – 46 с.);

Швецова-Водка Г.М. Документознавство. Словник-довідник термінів і понять : навч. посібн. / Г. М. Швецова-Водка . – 2-ге вид., стер . – Київ, 2012 . –С. 93.

 


­­————————————————

БібліоАс : інформаційний листок бібліотеки ВДПУ / сайт бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету

https://library.vspu.edu.ua/html/arhiv_vidan.htm#per

Статтю створено : 13.11.2019
Останній раз редаговано : 13.11.2019