Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 37
За місяць : 146
Кількість
статей : 911
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Інформаційний запит
Інформаційний запит

Інформаційний запит – усно або письмово сформульована абонентом (користувачем) вимога на отримання певного інформаційного продукту (документа, послуги тощо), що виражає його конкретну інформаційну потребу. І. з. розрізняють за періодичністю звернення, змістом, видами інформації, що надається користувачеві та іншими ознаками. І. з. може бути одиничним (виконується шляхом довідково-інформаційного обслуговування в режимі «запит–відповідь») або постійним, індивідуальним чи колективним. Видами одиничного запиту є тематичний (пошук інформації за конкретною темою чи проблемою), уточнюючий (коли потрібно знайти додаткову інформацію) та фактографічний (пошук фактів, що вимагають виявлення чи уточнення відомостей про певні явища, матеріали, події тощо). Постійний  І. з. – вимога довгочасного забезпечення потреб в отриманні інформації за означеною темою або колом питань. Постійний І. з. здійснюється за допомогою таких форм обслуговування як вибіркове розповсюдження інформації (ВРІ), диференційоване обслуговування керівництва (ДОК), день інформації, день спеціаліста, підготовка інформаційних довідок, бюлетенів тощо.  Важливою вимогою виконання І. з. є релевантність змісту документів, отриманих унаслідок інформаційного пошуку.

В інформатиці І. з. – записаний природною чи інформаційною мовою текст, що виражає певну інформаційну потребу.

 

 

 

Благодарєва Тетяна Борисівна
Статтю створено : 10.12.2014
Останній раз редаговано : 23.04.2015