Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 5
За місяць : 182
Кількість
статей : 972
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Інформаційне обслуговування
Інформаційне обслуговування

 

Інформаційне обслуговування – діяльність, спрямована на задоволення інформаційних потреб індивіда, групи осіб чи суспільства в цілому. Здійснюється бібліотеками, іншими інформаційними установами і службами шляхом надання різноманітних інформаційних послуг. Відповідно розрізняють бібліотечне, архівне, музейне та інше І. о. За своєю суттю  І. о. є сукупністю інформаційних процесів (формування інформаційних ресурсів, аналітико-синтетичне опрацювання документів, пошук і розповсюдження інформації). І. о. здійснюється в певних умовах в інформаційно-культурному середовищі, відповідно до визначеної технології, виконання якої призводить до кінцевого результату обслуговування (позитивного – послуги,  негативного – відмовлення).

Джерела

 

Брежнева В. В., Минкина В. А. Информационное обслуживание : продукты и услуги, предоставляемые библиотеками и службами информации предприятий. – Спб.: Профессия, 2004. – 304 с.;

Дворкина М. Я. Информационное обслуживание: социокультурный подход. – М.: Профиздат, 2001. – 111 с.


 

 

 

 

Благодарєва Тетяна Борисівна
Статтю створено : 10.12.2014
Останній раз редаговано : 11.02.2015