Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 30
За місяць : 774
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Інтернет
Інтернет

 

Інтерне́т (від англ. Internet) — всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що дозволяє зберігати, передавати інформацію та базується на Інтернет – протоколах, визначених міжнародними стандартами.

Всесвітня комп’ютерна мережа Інтернет з’явилась у 1969 році.  ЇЇ прообразом вважається мережа ARPAnet (англ. Advanced Research Projects Agency Network - Агентства передових досліджень), яка була створена за дорученням Міністерства Оборони США та за допомогою декількох наукових закладів.  Першочерговим завданням було визначено об'єднання комп’ютерних мереж науково-дослідницьких, військових інститутів  та університетів США, для збільшення швидкості та покращення зручності обміну інформацією між ними.

Передачу даних в мережі було організовано на основі «міжмережевого» протоколу IP (Internet Protocol), спеціального набору правил про встановлення та підтримку зв’язку у мережі.

Перші десять років розвиток комп’ютерних мереж проходив непомітно. Ними користувалися лише військові та спеціалісти з обчислюваної техніки.

На початку 70-років швидко почали набувати популярності локальні комп’ютерні мережі. До цього часу відноситься поява комп’ютерів персонального використання. На більшості з них було встановлено операційну систему UNIX, яка забезпечувала роботи в мережі за протоколом Інтернет (IP).

В цей період з’явилися ряд організацій (в першу чергу NASA), які активно почали розвивати власні мережі на основі комутаційних протоколів подібних до IP і активно розробляти відповідне програмне забезпечення. Дуже швидко ці протоколи стали єдиним придатним засобом для зв’язку різнорідних комп’ютерів. Причому різні мережі почали об’єднуватися в Мережу мереж з єдиним інформаційним простором. Саме тоді стала популярною назва Інтернет. В 1973 р. було організовано перше міжнародне під’єднання -до загальної Мережі приєдналися Англія і Норвегія.

Наприкінці 80-х років Національний Науковий фонд (National Science Foundation – NSF, створив п’ять суперкомп’ютерних центрів для використання в наукових дослідженнях. При цьому виникла потреба спільного використання їх можливостей. NSF вирішила побудувати власну мережу, основану на IP-технології. Центри були з’єднані між собою спеціальними телефонними лініями. Створена мережа отримала назву NSFnet. Відкрита політика NSF сприяла загальній доступності Інтернет в напрямках науки і освіти.

У 1992 році  Тімоті Джон Бе́рнерс-Лі (англ. Timothy John Berners-Lee, Лондон) — британський спеціаліст з інформатики, винахідник HTTP, HTML, URI, запропонував глобальну гіпертекстову систему для пошуку і використання Інтернет, що отримала назву Всесвітнє павутиння (World Wide Web),

Сервіси Інтернет

Найпоширенішим сервісом є електронна пошта (e-mail). Це сервіс відкладеного читання.

Телеконференції Usenet - Друга за поширеністю сервіс Інтернет, що відноситься до відкладеним сервісів. E-mail працює за принципом «від одного до одного», a Usenet передають повідомлення «від одного до багатьох».

Сервіс IRC (Internet Relay Chat) - система розмовних кімнат Інтернет. Це інтерактивний сервіс, що сприяє спілкуванню людей через Інтернет. Користувачі можуть приєднуватися до розмови і брати участь у ньому. Від традиційної форми розмови його відрізняє те, що він ведеться за допомогою тексту, що набирається на клавіатурі.

FTP (FileTransferProtocol) - протокол передачі файлів, але при розгляді FTP як сервісу Інтернет мається на увазі не просто протокол, а саме сервис - доступ до файлів у файлових архівах. FTP - сервіс прямого доступу, що вимагає повноцінного підключення до Інтернет. Незважаючи на поширеність, FTP володіє істотними недоліками, головний з яких - відсутність простого й універсального засобу пошуку на серверах FTP.

Сервіси Інтернет

Найпоширенішим сервісом є електронна пошта (e-mail). Це сервіс відкладеного читання.

Телеконференції Usenet - Друга за поширеністю сервіс Інтернет, що відноситься до відкладеним сервісів. E-mail працює за принципом «від одного до одного», a Usenet передають повідомлення «від одного до багатьох».

Сервіс IRC (Internet Relay Chat) - система розмовних кімнат Інтернет. Це інтерактивний сервіс, що сприяє спілкуванню людей через Інтернет. Користувачі можуть приєднуватися до розмови і брати участь у ньому. Від традиційної форми розмови його відрізняє те, що він ведеться за допомогою тексту, що набирається на клавіатурі.

  FTP (File Transfer Protocol) - протокол передачі файлів, але при розгляді FTP як сервісу Інтернет мається на увазі не просто протокол, а саме сервис - доступ до файлів у файлових архівах. FTP - сервіс прямого доступу, що вимагає повноцінного підключення до Інтернет. Незважаючи на поширеність, FTP володіє істотними недоліками, головний з яких - відсутність простого й універсального засобу пошуку на серверах FTP.
        Сервіси пошуку інформації. Особливу групу сервісів Інтернет складають сервіси пошуку інформації. Пошук інформації є сьогодні однією з ключових проблем системи Інтернет, так як кількість представлених сьогодні в Інтернет web-сторінок оцінюється більш ніж в кілька сотень мільйонів. Крім того, в основі проблем пошуку інформації лежать наступні причини: множинність джерел, фрагментарність джерел, різні способи зберігання даних, дефіцит часу на селекцію та обробку інформації, вартість отримання інформації, ненадійність даних, труднощі функціональних засобів роботи з даними, постійне оновлення та додавання інформації .

1992 рік ознаменувався народженням Українського Інтернет, UANet та була створена національна мережа УкрПАК.

Аудиторія українського Інтернету в червні 2014 року склала 18,8 млн користувачів (користувачі віком від 14 років) – про це йдеться у новому дослідженні компанії Gemius. Майже 90% користувачів виходять в Інтернет щодня.

З розвитком мережі Інтернет в Україні змінились форми і методи роботи в бібліотеках, розширився спектр інформаційних послуг.

Почали активно створюватися бібліотечні сайти, Інтернет - центри. Корінним чином змінилось обслуговування користувачів. Серед нових сервісів з’явились: он-лайн доступ до електронних ресурсів бібліотеки, віртуальна довідка, електронне замовлення документів, електронне доставляння документів, тріал - доступ до світових повнотекстових баз даних і т. ін.

Інтернет - технології надали можливість проводити та брати участь у професійних вебінарах, Інтернет – конференціях.

Завдяки Інтернет відбувається становлення корпоративної бібліотечної співпраці. Розвивається корпоративна каталогізація, створюються інтегровані електронні ресурси, електронні бібліотеки і колекції.

Інтернет дозволяє здійснювати обмін бібліографічними даними в процесі створення електронних каталогів і ретроконверсії традиційних карткових каталогів.

 

 

 

Джерела

 

1. Закон України "Про телекомунікації" від 18.11.2003 N 1280-IV 

2. Месюра, В. І. Інформаційно-пошукові системи мережі Інтернет : [Навч. посіб. для студ. спец. 7.080404] / Месюра В.І., Арсенюк І.Р., Роїк О.М.; Вінниц. держ. техн. ун-т. — Вінниця, 2002- Ч. 1 : Принципи організації та функціонування Інтернет, 2002. — 85 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 85.

 

 

 

Бакан Світлана Федорівна
Статтю створено : 23.04.2014
Останній раз редаговано : 13.11.2019