Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 33
За місяць : 777
Кількість
статей : 982
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Ігнатієнко Варфоломій Андріанович
Рубрики : Персоналії
Ігнатієнко Варфоломій Андріанович

imageІгнатієнко Варфоломій Андріанович [13(25).08.1892, с. Озеряни Щаснівської вол. Козелецького пов. Чернігівської губ., нині Бобровицького р-ну Чернігівської обл. (за іншими даними – Київ) – 11.11.1937, м. Умань Київської (нині – Черкаської) обл.] – бібліограф, дослідник вітчизняної періодики, політик.

Навчався в Київському комерційному училищі, Київському комерційному інституті (1914–1917). Гласний Київської міської думи від Української партії соціалістів-революціонерів (1917). Працював інструктором у кооперативній організації «Дніпросоюз». Співпрацював із Головною книжною палатою в м. Києві (1919–1922), відтоді й почав займатися бібліографією періодики. Після реорганізації палати в Український науковий інститут книгознавства (УНІК)  працював у відділі преси.

Один з організаторів Першої всеукраїнської виставки друку (1923). Був аспірантом науково-дослідної кафедри історії України при ВУАН, очолюваної  М. Грушевським (з 1924 р.); працював над темою «Книжки і преса на Україні, схема історичного розвитку».

У різний час у ВУАН був нештатним співробітником багатьох комісій. Публікував статті з історії та бібліографії української періодики в журналах «Бібліологічні вісті», «Книга», «Життя й революція».

Найголовніші наукові здобутки В. Ігнатієнка пов’язані з діяльністю УНІК, де він був членом бібліографічної комісії (з 1926 р.), згодом – бібліографічної секції, а наприкінці 1920 – на початку 1930-х рр. очолював їх.

image
Українська преса (1816–1923) : (іст.-бібліогр. етюд) / В. Ігнатієнко ; Укр. наук. ін-т книгознавства. – [Київ] : Держвидав України, 1926. – 72, [3] с. : іл. – (Науково-популярна бібліотека книгознавства ; вип. 6).
image
Бібліографія української преси, 1816–1916 / В. Ігнатієнко ; Укр. НДІ книгознавства. – Харків ; Київ, 1930. – 286 с.
На сторінках журналу «Бібліологічні вісті» опублікував 13 статей, рецензій та заміток. У 1926 р. написав теоретичну працю «Українська преса (1816–1923 рр.)», в якій зауважував, що в тлумаченні поняття «українська преса» необхідно застосовувати територіально-етнографічний принцип у поєднанні з мовним принципом, а також визначив п’ять періодів у розвитку української преси до 1923 р.

Упорядкував ґрунтовний універсальний ретроспективний бібліографічний покажчик «Бібліографія української преси, 1816–1916» (1930), який був вагомим кроком на шляху до складання українського бібліографічного репертуару. У покажчику зареєстровано 616 назв газет і журналів. Підготував доповнення, спрямовані на продовження роботи з бібліографування періодики: «Основні засади бібліографії українського друку 1917–1919 рр.», «План та інструкція для бібліографування преси України 1917–1919 рр.».

У 1931 р. розпочався ідеологічний розгром УНІКу (здійснюючи тиск на його співробітників використовували навіть термін «ігнатієнщина»), тож В. Ігнатієнко був змушений звільнитися з установи. Певний час працював учителем математики у київській школі № 110. 1 вересня 1937 р. був заарештований буцімто за «участь в контрреволюційний терористичній організації українських есерів» і 11 листопада того ж року розстріляний, хоча пізніше його сім’ї видали сфальшовану довідку про те, що він помер у 1943 р. від емфіземи легень (звідси і помилка в енциклопедичних і довідкових виданнях). Лише в 1958 р. справу проти В. Ігнатієнка було припинено за недоведеністю висунутого звинувачення.

 

Твори

Розвиток української кооперативної преси / В. Ігнатієнко // Кооператив. зоря. – 1918. – С. ІХ–ХІІ.

Історія української преси та її вивчення / В. Ігнатієнко // Бібліол. вісті. – 1923. – № 3. – С. 21–26.

Українська книжка й преса в історичному розвитку / В. Ігнатієнко // Книга : місячник літ., критики й бібліогр. – 1923. – № 3. – С. 3–6.

Українська преса в 1922 році / В. Ігнатієнко // Бібліол. вісті. – 1923. – № 1. – С. 5–12 ; № 2. – С. 19–26.

Українська преса 1905–1907 рр. / В. Ігнатієнко // Життя й революція. – 1925. – № 11. – С. 34–39.

Українська преса (1816–1923) : (іст.-бібліогр. етюд) / В. Ігнатієнко ; Укр. наук. ін-т книгознавства. – [Київ] : Держвидав України : [Киів. друк. Держвидав України – УАН], 1926. – 72, [3] с. : іл. – (Науково-популярна бібліотека книгознавства / за ред. Ю. О. Меженка ; вип. 6).

Українські нелегальні видання рр. 1914–1917 / В. Ігнатієнко // Бібліол. вісті. – 1926. – № 1. – С. 65–70.

Листування в справі української преси в 1915–1916 рр. / В. Ігнатієнко // Бібліол. вісті. – 1929. – № 4. – С. 55.

Праця бібліографічної комісії при Всеукраїнському кооперативному музеєві / В. Ігнатієнко // Бібліол. вісті. – 1929. – № 2/3. – С. 122.

Бібліографія української преси, 1816–1916 / В. Ігнатієнко ; Укр. НДІ книгознавства. – Харків ; Київ, 1930. – 286 с.

Промова тов. Ігнатієнка // Клясова боротьба в книгознавстві : стенограма засід. Київ. Т.В.М.Д. – Київ, 1932. – С. 70–72.

Джерела

Максименко Ф. П. До питання про історію української преси (з приводу праці Ігнатієнка В. А. «Українська преса, 1816–1923». – Київ, 1926) / Ф. П. Максименко // Бібл. журн. – 1926. – № 4/5. – С. 54–63.

Клясова боротьба в книгознавстві : стенограма засід. Київ. Т.В.М.Д. – Київ, 1932. – С. 14–15, 28–29, 48–52, 75, 79, 82–84.

Тарнавський В. Буржуазна концепція історії та бібліографії преси на Україні / В. Тарнавський // Проти буржуазних теорій у книгознавстві. – Київ, 1933. – С. 136–183.

[Сарана Ф. К.] Ігнатієнко Варфоломій Андріанович / Ф. К. Сарана // УРЕ : у 17 т. – Київ, 1961. – Т. 5. – С. 359.  

Ігнатієнко Варфоломій Андріанович // УРЕ : у 12 т. – 2-е вид. – Київ, 1979. – Т. 4. – С. 333.  

Сарана Ф. К. Ігнатієнко Варфоломій Андріанович / Ф. К. Сарана // УЛЕ. – Київ, 1990. – Т. 2. – С. 297.

Ігнатієнко Варфоломій // Енциклопедія українознавства. – Львів, 1994. – Т. 3. – С. 855.

Ковальчук Г. Видавнича діяльність УНІК / Г. Ковальчук // Бібл. вісн. – 1997. – № 6. – С. 28–31.

Романюк М. М. Проблеми створення репертуару української періодики та дослідження історії преси / М. М. Романюк // Українська періодика : історія і сучасність : доп. і повідомл. четвертої Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 19–20 груд. 1997 р. – Львів, 1997. – С. 3, 5.

Вальо М. На шляху до створення бібліографії української преси / М. Вальо // Мартинюк М. Українські періодичні видання (1914–1939). – Львів, 1998. – С. 4.

Ковальчук Г. Співробітники УНІКу – жертви політичних репресій / Г. Ковальчук // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 80–83.

Ковальчук Г. І. Варфоломій Андріанович Ігнатієнко / Г. І. Ковальчук // Українська періодика : історія і сучасність : тези доп. і повідомл. Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 11–13 трав. 2000 р. – Львів, 2000. – С. 471–475.

Юркова О. Ігнатієнко Варфоломій Андріанович / О. Юркова // Українські історики ХХ століття : біобібліогр. довід. – Київ ; Львів, 2003. – Вип. 2, ч. 1. – С. 122–123.

Ігнатієнко Варфоломій Андріанович // Бондар Ю. В. Енциклопедія для видавця та журналіста / Бондар Ю. В., Головатий М. Ф., Сенченко М. І. – Київ, 2010. – С. 107–131.

Ігнатієнко Варфоломій Андріанович // Волобуєва А. Формування преси Києва (1835–1918) / А. Волобуєва, Н. Сидоренко. – Київ, 2011. – С. 194.

Ковальчук Галина Іванівна (Київ)
Статтю створено : 20.01.2015
Останній раз редаговано : 14.01.2021