Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 33
За місяць : 804
Кількість
статей : 739
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Читацька конференція
Читацька конференція

Читацька конференція – публічне обговорення друкованих творів певного тематичного спрямування із залученням великої читацької аудиторії, масова форма соціокультурної діяльності бібліотеки.

Як форма усної пропаганди літератури, бібліотечного обслуговування та бібліотечного спілкування Ч. к. виникла наприкінці 20-х рр. 20 ст. Їй передували «вечори рецензій», «вечори живої бібліографії», «літературні гуртки», де обговорювалися книжкові новинки. На «вечорах робітничої критики» (1926–1929) твори письменників обговорювалися за їх участю.

Вечори книг, рецензій, гуртки, а згодом і читацькі конференції були спрямовані на розвиток навичок самостійної роботи з книгою, на самоосвіту, а головною метою стало привернення уваги читачів до найбільш цінних в ідейному та художньому сенсі зразків літератури.

Особливої популярності Ч. к. набули в 50–60-ті роки 20 ст. і присвячувалися найкращим зразкам художньої літератури, книгам з виробничої тематики. Однак стандартний підхід до проведення Ч. к., зокрема, за єдиною методикою та загальною для всіх бібліотек тематикою, призвів до зменшення інтересу до цієї форми роботи. Поступово пріоритетними для читачів стали більш вільні обговорення (подібно до бібліотечних диспутів) в невеликих аудиторіях (літературних гуртках, клубах за інтересами, літературних вітальнях). Проте, поняття «читацька конференція» закріпилося в бібліотечному та письменницькому середовищі, хоча методика їх проведення поступово змінювалась.

У 90-ті рр. 20 ст. масштаби проведення Ч. к. скорочуються, але як форма масової роботи вона зберігається.

На сучасному етапі Ч. к. є однією з традиційних форм масової роботи, спрямованої на популяризацію книжкових фондів бібліотеки та стимулювання читацької активності.

Зазвичай предметом обговорення Ч. к. є об'єднані серією, жанром, темою групи літературно-художніх, наукових, науково-популярних, виробничо-практичних, громадсько-політичних видань; конкретна книга; творчість окремого письменника тощо.

З огляду на те, що методика організації і проведення Ч. к. передбачає використання багатьох видів і форм соціокультурної діяльності, вона вважається найбільш складною формою роботи бібліотек, що включає бесіди з читачами, огляд літератури, обговорення книг, лекції, консультації, зустрічі з автором, експонування літератури, публічні виступи, обмін думками, аналізування, оцінювання художніх творів та ін.

Найважливіші функції Ч. к. – просвітницька, привернення уваги до читання, виявлення читацької думки (поглядів), формування культури читання в цілому.

Ч. к. виконує комунікаційну функцію, оскільки забезпечує взаємодію читачів, бібліотекарів, авторів, критиків, представників редакцій журналів, видавництв. Спрямовані на максимальне стимулювання читацької активності Ч. к. також сприяють виявленню сучасних уподобань читачів, формуванню навичок колективного аналізування, критичного мислення, естетичних смаків, підвищенню професійного та культурного рівня, задоволенню культурно-інформаційних потреб користувачів бібліотеки.

На практиці зустрічаються заочні Ч. к. (обговорення книг на сторінках місцевої газети або на радіо), очно-заочні Ч. к. (як у бібліотеках, так і на сторінках місцевої газети, куди надсилаються найбільш цікаві відгуки читачів). Особливим різновидом Ч. к. є  читацько-глядацька конференція, де предметом обговоренням стає кіно- або телеекранізація творів літератури, як класичних, так і сучасних.

 

 

Джерела

Читательская конференция // Библиотечная энциклопедия / Рос. гос.  б-ка. – М. : Пашков дом, 2007. – С.1154.

Читательская конференция [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://www.mubis.ru/spravochnyj-tsentr/bibliotechnaja-azbuka.html.

Метод массового руководства чтением и его формы [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/ 2c0a65625a2bd68b5c43b89521306d27_0.html. 

Читательские конференции // Cправочник библиотекаря. – М.: Книга, 1985. –С. 110–111.

Читательская конференция [Електрон. ресурс] // Родионова И. П. «Курс начинающего библиотекаря». Учебно-практическое пособие. ─ Режим доступу : http://www.publiclibrary.ru/librarians/issue/sbornik13-2.htm.

Читательские конференции и диспуты // Массовая работа с читателями в ЦБС : Методические рекомендации.– Москва, 1988.– С. 44–57.

Читательская конференция // Библиотечное дело : Терминологический словарь. – М., 1986. – С. 167. 

Читательские конференции // Массовая работа областной библиотеки. – Ленинград, 1964. – С. 74–84.

Работа с читателями : [учеб. для библиотеч. фак. ин-тов культуры] / [Карташов Н. С. и др.]; под ред. В. Ф. Сахарова.– Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Книга, 1970. – 352 c.

Обсуждение книги // Методические рекомендации по проведению диалоговых и дискуссионных форм работы в детской библиотеке. – Режим доступу : http: // www.chuvrdub.ru/SMK_metod_rekom.htm.

 

Сливка Олена Василівна
Статтю створено : 09.12.2014
Останній раз редаговано : 19.05.2017