Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 2
За місяць : 715
Кількість
статей : 825
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Корнєйчик Ігор Іванович
Рубрики : Персоналії
Корнєйчик Ігор Іванович

image

Корнєйчик Ігор Іванович (21 листопада 1924 р., с-ще Чечерське Гомельської обл., Республіка Білорусь – 03.02.1974 р., м. Харків) – видатний бібліографознавець, історик бібліографії, рецензент бібліографічних праць, викладач бібліографічних дисциплін Харківського державного інституту культури; кандидат педагогічних наук (1955), доцент (1957).

Народився в сім’ї вчителів. У 1942 р. після закінчення педагогічного училища в м. Кімри (Тверська обл., РФ) пішов на фронт. Після війни навчався в Московському бібліотечному інституті (МБІ). Здобувши вищу освіту, працював викладачем Мінського бібліотечного технікуму.

1950 р. вступив до аспірантури МБІ. 1955 р. захистив кандидатську дисертацію «Крайова бібліографія художньої літератури і літературознавства». З цього ж року почав викладацьку діяльність у Харківському бібліотечному інституті на посаді старшого викладача, згодом – доцента кафедри бібліографії.

Вченим було опубліковано понад 60 праць з питань бібліографії художньої літератури, літературознавства, краєзнавчої бібліографії, історії української бібліографії. Декілька його рецензій на нові бібліографічні  видання пов’язують автора з бібліографічною практикою, свідчать про глибоке знання методики укладання посібників. Пріоритетним напрямом наукового доробку вченого була краєзнавча бібліографія. Окрім дисертації, присвяченої цій темі, ним опубліковано декілька лекцій для студентів, статей про бібліографів-краєзнавців. Досліджував також життя і творчість українських бібліографів І. Франка, С. Маслова, Ф. Максименка, М. Ясинського та ін.

Головним науковим доробком ученого стали праці з історії української бібліографії як дожовтневого, так і радянського періоду. Дожовтнева бібліографія була висвітлена в п’яти друкованих випусках лекцій для студентів ХДБІ (1961), а також у фундаментальній монографії (1971).

І. І. Корнєйчик був членом ученої і редакційно-видавничої ради Книжкової палати УРСР, членом редколегії видань «Нові книги УРСР»,  «Державна бібліографія на Україні», а також міжвідомчого республіканського збірника «Бібліотекознавство і бібліографія». Брав  участь у першому виданні Української Радянської Енциклопедії (УРЕ), підготувавши для неї декілька статей.

Окрім наукової і викладацької діяльності, І. І. Корнєйчик понад 15 років керував студентським науковим гуртком кафедри бібліографії, учасники якого брали участь у конференціях різного рівня,  в подальшому стали науковцями, викладачами внз.

Твори

Розвиток бібліографії на Україні : лекції для студентів-заочників / І. І. Корнєйчик. – Харків, 1961. – Вип. 1–5;

Краеведческая библиография на Украине : конспект лекций по курсу «Краевед. библиогр.» для студентов ХГБИ / И. И. Корнєйчик. – Харьков, 1964 –1968. – [Вып.] 1–3;

Історія української бібліографії : Дожовтневий період : [нариси] : монографія / І. І. Корнєйчик ; ред.-вид. відділ Кн. палати. – Харків, 1971.  – 373 с.

Джерела

Вовченко І. О. Вагомий внесок у розвиток українського радянського бібліографознавства [І. І. Корнєйчик] / І. О. Вовченко, Л. С. Іллічова. – Харків, 1989. – Вип. 29. – С. 123–128;

Королевич Н. Ф. Ігор Корнєйчик / Н. Ф. Королевич // Українські бібліографи ХХ ст. : навч. посіб. – К., 1998. – С. 243–260;

Коцур Я. Мій незабутній вчитель / Я. Коцур // Вісн. Кн. палати. – 2004. –№ 11. – С. 40–41;

Кушнаренко Н. М. Наукова школа І. І. Корнєйчика (до 80-річчя з дня народження лідера) / Н. М. Кушнаренко // Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта. Стан і перспективи : матер. міжнар. наук. конф., 12–13  жовт. 2004 р. ; ХДАК. – Харків, 2004. – С. 53–55;

Пашкова В. С. І. І. Корнєйчик і розвиток української бібліографії як наукової дисципліни / В. С. Пашкова // Шк. б-ка. – 2007. – № 8. – С. 35.

Тодорова Євгенія Миколаївна
Статтю створено : 24.02.2016
Останній раз редаговано : 24.02.2016