Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 70
За місяць : 1487
Кількість
статей : 874
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Винар Любомир-Роман Іванович
Рубрики : Персоналії
Винар Любомир-Роман Іванович

imageВинар Любомир-Роман Іванович [н. 02.01.1932, м. Львів – 16.04.2017 р., м. Парма, шт. Огайо, США] – український та американський історик, публіцист, бібліограф, громадський діяч. Доктор філософії (1957), професор історії України Українського вільного університету (УВУ) (1969). У 1944 р. Л. Винар емігрував до Чехословаччини, а згодом – до Німеччини. Вивчав суспільні науки в Мюнхенському університеті, історію та літературу України – в Українському вільному університеті (докторат, 1957 р.). У 1956 р. переїхав до США. Студіював бібліографію в Клівлендському університеті в США (1959). Працював у освітніх і наукових установах – Технологічному інституті в м. Кейс, професором у Колорадському, Денвер., Боулінг Грін. і Кент. університетах.

Ініціатор створення та редактор бюлетеню «Юність» (1949–1953 рр., Мюнхен, Париж), журналу «Український історик» (1963), який став офіційним органом Українського історичного товариства (1965). Започаткував серійні видання: «Історичні монографії», «Історичні студії», «Мемуаристика», «Українські вчені», «Грушевськіяна» (1974). Редагував такі видання: «Історичний Атлас України» (1980), «Бібліографія історії України» (англ. мова), «Біобібліографічний словник Українських істориків».

Л. Винар заснував Науковий центр досліджень етнічних публікацій і був його директором (до 1996 р.). Співпрацював із американським часописом «Свобода», із Енциклопедією українознавства, де друкував свої матеріали. Уклав низку покажчиків і компіляцій матеріалів про етнічні групи в США. Заснував журнал «Етнічний форум» (1980–1995). Видав «Епістолярні джерела грушевськознавства» (1997), «Олександер Мезько-Оглоблин: Дослідження і матеріали» (2000).

Був ініціатором створення Українського бібліотечного інституту (1961), у якому публікував праці, пов’язані з історією українського друкарства, бібліографічною проблематикою. Він –дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка (1967), Української вільної академії наук у США (1968 р.), голова наукової ради при Світовому конгресі вільних українців (1984–1988 рр., від 1998 р.), голова Видавничої комісії УВАН у США (1998), почесний академік Національного університету «Острозька академія» (1999), почесний доктор Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича (2002), лауреат премії ім. М. Грушевського НТШ (1994), нагороджений медаллю св. Володимира Світового конгресу вільних українців (1993).

 

Твори

Бібліографія праць проф., д-ра Олександра Оглоблина // Наук. зб. УВАН в США. – Нью-Йорк, 1957. – Т. 3. – С.93–123;

Історичні праці Івана Франка // Зб. укр. літ. газ. – Мюнхен, 1957. – С. 48–63;

Олександр Оглоблин : біобібліогр. матеріали // Зап. Чину св. Василя Великого. – Рим, 1958. – Т. 3. –№ 1/2. – С.148–171;

History of Early Ukrainian Printing, 1491–1600. – Denver, 1962;

Думки про сучасну совєтську історіографію // Укр. історик. – 1963. – № 1. – С. 16–18;

Олександр Оглоблин // Укр. історик. – 1964. – № 4. – С. 20–26;

Бібліографія праць про Михайла Грушевського // Укр. історик. – 1966. – № 3/4. – С. 122–129 ; 1984. – № 1/4. – С.291–319;

Життя і наукова діяльність Михайла Грушевського // Укр. історик. – 1966. – № 1/2. – С. 15–31;

Потрібна бібліографія творів Михайла Грушевського // Сучасність. – 1966. – № 7. – С. 113–115;

Ранні історичні праці М. Грушевського і київська історична школа В. Антоновича // Укр. історик. – 1966. – № 3/4. – С.26–32;

Іван Крип’якевич як бібліограф // Сучасність. – 1968. – Ч. 9. – С. 118–127;

Професор Н. Д. Полонська-Василенко і Українське історичне товариство // Укр. історик. – 1969. – № 1/3. – С.102–105;

План видання української історичної бібліографії // Бюлетень Укр. історичного товариства. – 1970. – № 1. – С. 7;

Автобіографія М. Грушевського з 1906 і 1926 років як джерело до вивчення його життя і творчості. – Мюнхен, 1974;

Біографічні і бібліографічні матеріали Я. Пастернака // Зап. НТШ. – Ньо-Йорк ; Торонто ; Мюнхен, 1974. – Т. 189. – С.113–128;

Наукова творчість проф. Олександра Оглоблина : бібліографія праць проф., д-ра Олександра Оглоблина, 1920–1975 рр. // Зб. на пошану проф. д-ра Олександра Оглоблина. – Нью-Йорк, 1977. – С. 64–123;

Guide to Ethnic Museums, Libraries and Archives in the United States. – Kent, 1978;

Сучасне становище радянської історіографії в Радянській Україні : корот. огляд. – Нью-Йорк, 1979;

Дмитро Дорошенко : видатний дослідник укр. історіогр. і бібліогр. // Укр. історик. – 1982. – № 3/4. – С. 40–78;

Матеріали до біографії Михайла Грушевського // Укр. історик. – 1982. – № 1/2. – С. 65–75;

Матеріали до бібліографії Наталії Полонської-Василенко // Укр. історик. – 1983. – № 2/4. – С. 55–76;

Найвидатніший історик України Михайло Грушевський : (у 50-ліття смерті : 1934–1984) // Сучасність. – 1984. – № 11. – С.85–95;

Mykhailo Hrushevskyi (1866–1934) : bіbliogr. sources. – New-York ; Munich ; Toronto, 1985;

Guide to the American Ethnic Press. Slavic and East European. Newspapers and Periodicals. – Kent, 1986;

Універсал Івана Мазепи для Івана Дяківського : історіогр. замітка // Укр. історик. – 1987. – № 1/4. – С. 70–71;

Mykhailo Hrushevsky : Ukrainian-Russian Confrontation in Historiography. – New-York, 1988;

Листи Івана Крипякевича до Олександра Оглоблина // Укр. історик. – 1990. – № 1/4. – С. 164–177;

Михайло Грушевський в українській і всесвітній історії // Укр. історик. – 1992. – № 1/4. – С. 15–53;

Лев Юстимович Биковський // Укр. історик. – 1993. – Т. 30, ч. 116/119, – С. 200–205;

Питання існування академії Ярослава Мудрого в середньовічній Україні ХІ ст. : до джерел розвитку староукраїнської науки і культури // Бібліотека – скарбниця духовності : міжнар. наук. конф. – К., 1993. – С. 168–177;

Михайло Грушевський : історик і будівничий нації : ст. і матеріали. – Нью-Йорк ; К. ; Торонто, 1995;

Праці Олександра Оглоблина, що залишаються в рукопису // Оглоблин О. Студії з історії України : ст. і джерел. матеріали. – Нью-Йорк ; К. ; Торонто, 1995. – С. 398–401;

Грушевськознавство : генеза і розвиток. – К. ; Нью-Йорк ; Торонто ; Париж, 1997; Потрібна негайна допомога Бібліотеці ім. В. Стефаника // Свобода. – Джерсі-Сіті ; Нью-Йорк, 1997. – 25 січ.;

Потрібна негайна допомога Львівській науковій бібліотеці // Америка. – 1997. – 5 лют. – С. 4;

У службах українській книжці : (авто-біобібліогр. Л. Биковського). – Л. : Нью-Йорк, 1997. – У співавт.;

Іван Крип’якевич як бібліограф // Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. – Л., 2001. – С 890–895;

Біобібліографія професора Миколи Ковальського // Микола Павлович Ковальський: Матеріали до біобібліогр. – Острог, 2002. – С. 4–6;

Козацька Україна : вибр. пр. – К., 2003;

«Український історик» : 40 років служіння науці, 1963–2003 : ст. і матеріяли. – Нью-Йорк ; Острог, 2003;

Дослідження української наукової діяспори : вибрані проблеми // Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька академія» : істор. науки. – Острог ; Торонто ; Нью-Йорк, 2005. – Вип. 5. – С. 21–30.

Джерела

Штогрин Д. Бібліографія праць Любомира Винара / Д. Штогрин // Укр. історик. – 1981. – № 1/4. – С. 28–57;  

Домбровський О. Науково-організаційна діяльність Любомира Винара / О. Домбровський // Укр. історик. – 1981. – №1/4. – С. 7–16;  

Любомир Р. Винар : Історик, педагог, бібліограф : З нагоди 30-ліття науково-академічної діяльності, 1950–1980 / за ред. О. Домбровського. – Мюнхен ; Нью-Йорк ; Торонто, 1982. – 71 с.;

Баран О. Любомир Роман Винар : (з нагоди 65-ліття) / О. Баран // Укр. історик. – 1997. – № 1/4. – С. 11–32;  

Ковальський М. Внесок професора Любомира Винара в розробку проблеми «Наукова історична школа» / М. Ковальський // Укр. історик. – 1997. – № 1/4. – С. 40–46;  

Любомир Винар : бібліогр. покажч. (1950–1997) / упоряд.: Н. І. Кошик, Л. Я. Кужель. – Л. ; К. ; Париж ; Нью-Йорк ; Торонто, 1998;  

Іваничук Н. Винар Любомир // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопед. слов. – Л., 1998. – Вип.5. – С. 37–39;  

Домбровський О. Любомир Винар – будівничий української історіографії в діаспорі // Осягнення історії : зб. наук. пр. на пошану проф. М. П. Ковальського з нагоди 70-річчя. – Острог ; Нью-Йорк, 1999. – С. 245–251;  

Марусик Т. В. Любомир Винар і грушевськознавство // Подвижник української історичної науки : зб. наук. ст. – Чернівці, 1999. – С. 59–76;  

На службі Кліо : зб. наук. пр. на пошану Любомира Романа Винара, з нагоди 50-ліття його наук. діяльн. – К. ; Нью-Йорк ; Торонто ; Париж, 2000;  

Атаманенко А. Любомир Винар як редактор «Українського історика» // Укр. історик. – 2003. – № 1/5. – С. 16–38;  

Рубльов О. Винар Любомир // Українські історики ХХ століття : біобібліогр. довід. – К. ; Л., 2003. – Вип. 2, ч. 1. – С.54–55;  

Винар Любомир Іванович // ЕСУ. – К., 2005. – Т. 4. – С. 407;  

Атаманенко А., Макар Ю. До 75-річчя Любомира Романа Винара / А. Атаманенко, Ю. Макар // УІЖ. – 2007. – № 2. – С.225–229;  

Винар Любомир Іванович // Бондар Ю. В., Головатий М. Ф., Сенченко М. І. Енциклопедія для видавця та журналіста. – К., 2010. – С. 47.

Статтю створено : 27.08.2014
Останній раз редаговано : 17.06.2021