Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 14
За місяць : 325
Кількість
статей : 770
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Ярковський Павло Осипович
Рубрики : Персоналії
Ярковський Павло Осипович

Ярковський Павло Осипович [Йосипович] [1781, Краків. воєводство, Польща – 24.05.1845, м. Київ] – український бібліолог, бібліотекознавець, книгознавець, бібліографознавець, бібліограф, мовознавець, педагог.

Після закінчення Волинського (Кременецького) повітового училища (1801), П. О. Ярковський викладав французьку мову (1801–1805). Пізніше працював бібліотекарем та викладачем курсів загальної граматики та бібліографії у Волинській (Кременецькій) гімназії (1805–1832); бібліотекарем і директором бібліотеки Імператорського Київського університету Св. Володимира (1834–1845).

Був одним із засновників бібліології в Україні. Систематизуючи знання про книги й книжкову справу, розробив концепцію бібліології як навчальної дисципліни, яка викладена у «Плані, призначеному для викладання курсу бібліології». Однією зі складових бібліології Павло Осипович вважав бібліографію, яку розглядав як сукупність знань з історії книжкової справи та організації роботи бібліотеки у тісному зв’язку з історією літератури.

П. О. Ярковський – один із перших викладав бібліографію в Україні. Підготував трактати «Про бібліографію і необхідні для бібліотекаря знання оної» (1809), «Елементарний курс бібліографії для учнів Волинського ліцею», в яких теоретично осмислював бібліографічне явища. Ці праці не збереглися.

Павло Осипович виступав за створення стрункої системи каталогів у яких головна роль належала систематизації каталогів, за аналітичним розписування збірок, зібрань творів, періодичних видань, пов’язував бібліографію з керівництвом читанням. Як перший бібліотекар бібліотеки Імператорського університету Св. Володимира, був співавтором інструкції для організації роботи університетських бібліотек (1837), що обумовлювала комплектування фонду бібліотеки, укладання й ведення каталогів (абеткового, систематичного, предметного, топографічного, а також каталогів рукописів, інкунабул, рідкісних і цінних видань), обслуговування читачів.

П. О. Ярковський сприяв налагодженню аналітичної обробки документів, склав власну систему класифікації для упорядкування книжкового фонду університетських книгозбірні. Допомагав розвитку мережі бібліотек навчальних закладів, був одним із розробників «Правил щодо утримання бібліотек в гімназіях і повітових училищах Київського учбового округу», ініціював запровадження бібліографічних записів на кожну бібліотечну книгу з обов’язковою перевіркою її наявності на полиці. Результати наукових досліджень Павла Осиповича в бібліології, книгознавстві, бібліотекознавстві, бібліографії, мовознавстві відображено переважно у рукописних працях, що збереглися лише частково.

Твори

 

Описание рукописей Александровской Киевской гимназии. – К., 1913.

 

Джерела

 

Розет Р. И. Лекционный курс П. О. Ярковского по библиографии / Р. И. Розет // Совет. библиогр. – 1956. – Вып. 42. – С.56–60;  

Корнєйчик І. І. Історія української бібліографії : дожовт. період : [нариси] / І. І. Корнєйчик. – Х., 1971. – С. 61–67;  

Жулькова Л. П. Кременецкий библиограф / Л. П. Жулькова // Совет. библиогр. – 1981. – № 5. – С. 58–59;  

Одинока Л. П. Бібліотечна діяльність П. О. Ярковського / Л. П. Одинока // Тези ХХV звіт. наук. конф. проф.-викл. складу і асп. ф-ту бібл.-інформ. систем за 1993–1994 навч. рік. – К., 1994. – С. 6–8;  

Ковальчук Г. І. Книгознавча концепція П. Й. Ярковського : (до джерел історії вітчизн. бібліогр. науки) / Г. І. Ковальчук // Наук. пр. НБУВ. – К., 2000. – Вип. 3. – С. 167–175;  

Міщук С. М. Збирання та наукове описування рукописно-книжкової спадщини України (друга половина ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.) / С. М. Міщук. – К., 2009. – Про П. Й. Ярковського див. «Імен. покажч.»: С. 373;  

М’яскова Т. Є. Павло Йосипович Ярковський – відомий український книгознавець, бібліограф / Т. Є. М’яскова // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2010. – С. 67–73.


Ківшар Таїсія Іванівна
Статтю створено : 27.08.2014
Останній раз редаговано : 27.10.2016