Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 1
За місяць : 683
Кількість
статей : 739
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Шенфінкель Віра Костянтинівна
Рубрики : Персоналії
Шенфінкель Віра Костянтинівна

imageШенфінкель Віра Костянтинівна [17.04.1867, м. Херсон – 27.04.1928, там само] – бібліограф, бібліотекознавець, організатор бібліотечної справи на Херсонщині, керівник Херсонської громадської бібліотеки (з січня 1923 р. – державної центральної міської, нині – Херсонська ОУНБ імені Олеся Гончара) з 1890 р. до початку 1928 р. (з перервами).

Походила із бідної багатодітної родини земельного орендаря, єврея за походженням К. Шейнфінкеля (але у своїх працях підписувалася як Шенфінкель). У 1884 р. закінчила сім класів Херсонської громадської жіночої гімназії (іспит за 8-й клас склала у Харкові), потім – Вищі жіночі (Бестужевські) курси у Санкт-Петербурзі. Наприкінці 1889 р. остаточно повернулася до Херсона і майже одразу занурилась у роботу заснованої у 1872 р. Херсонської громадської бібліотеки (була її дійсним членом з 1887 р.). Справами бібліотеки на рубежі 19–20 ст. займалася виборна дирекція; 28 січня 1890 р. В. Шенфінкель було обрано на посаду одного із її членів. Попри неоплачуваність роботи на громадських засадах, В. Шенфінкель увесь свій вільний час віддавала бібліотеці, сприяла її розвитку, поповненню фондів, науковому опрацьовуванню статистичних даних щодо вивчення читачів, їхніх інтересів, виконувала й інші роботи, тісно пов’язані з громадськими справами, культурним життям Херсона. Невдовзі вона стала керівником бібліотеки і до кінця свого життя очолювала її (з перервами).

Досить швидко В. Шенфінкель перетворила бібліотеку на культурний центр міста, навколо якого гуртувалася прогресивна інтелігенція, революційна молодь. Її молодший брат М. Владимиров (Шейнфінкель) (1879–1925) став професійним революціонером, після 1917 р. обіймав високі партійні й урядові посади в Україні, Росії та СРСР, його першим з-посеред партійної еліти поховали у Кремлівській стіні. Саме через таку громадську активність В. Шенфінкель (попри її усвідомлену відстороненість від будь-яких партій і рухів) 9 червня 1907 р. була заарештована, проте після кількатижневого перебування в губернській в’язниці звільнена за відсутністю доказів.

Продовжувала активну роботу серед читачів. У червні 1908 р. за розпорядженням херсонського губернатора Ф. Бантиша В. Шенфінкель вивели зі складу дирекції бібліотеки й усунули від роботи.

Поновила працю в бібліотеці з вересня 1912 р. на посаді її завідувача, але в січні 1914 р. її вдруге було усунуто від роботи і лише революційні події 1917 р. дозволили В. Шенфінкель повернутися до управління бібліотекою. Утім, незважаючи на усунення від справ бібліотеки, В. Шенфінкель не поривала зв’язків із нею і провадила далі свою наукову роботу.

imageВ icтopiю бібліотечної справи Херсонщини й України В. Шенфінкель увійшла передусім, як організатор бібліотечного руху, бібліограф, укладач друкованих каталогів бібліотеки та низки бібліографічних покажчиків. У співавторстві з громадським діячем, заступником міського голови (1884–1893), міським головою Херсона (1901–1909), багаторічним членом дирекції бібліотеки, бібліграфом-ентузіастом М. Беккером (1842–1909) вона упорядкувала «Систематический каталог Херсонской общественной библиотеки (1872–1896)» (Херсон, 1897). У ньому відображено весь книжковий фонд бібліотеки від часу її заснування по 1897 р. включно (майже 12,5 тис. пр.), а також окремі статті  актуальної проблематики з журналів, які передплачувала книгозбірня. Згодом вийшли з друку три окремі доповнення до основного каталогу (1901, 1905, 1911). Нині каталог, що був визнаний авторитетними бібліографознавцями (І. Корнєйчиком, М. Здобновим, М. Машковою) як один із найбільш грунтовних друкованих каталогів такого типу в Російській імперії, є бібліографічною рідкістю і має історико-культурну цінність. Також В. Шенфінкель уклала каталоги книжкових фондів двох філій бібліотеки – воєнно-форштатської та забалківської, у створенні яких брала активну участь.

imageНа пошану видатного діяча Херсона В. Шенфінкель ініціювала створення у Херсонській громадській бібліотеці спеціалізованого відділу ім. М. Беккера, де була зосереджена література з питань міського самоврядування та діяльності земства й уклала двотомний «Систематический указатель отдела имени Михаила Евгеньевича Беккера» (Херсон, 1911). Покажчик отримав високу оцінку фахівців у масових і спеціальних виданнях, що висвітлювали проблеми муніципального управління.

imageУ 1891 р. за ініціативою дирекції у Херсонській громадській бібліотеці був утворений т. зв. «місцевий» відділ ім. князя Потьомкіна з метою формування спеціалізованого фонду видань краєзнавчого змісту. В. Шенфінкель уклала «Указатель книг и статей отдела им. Кн. Г. А. Потемкина по истории и состоянию Новороссийского края» (Херсон, 1913). Завдяки повноті охоплення матеріалу й точності бібліографічних описів цей покажчик є одним з найбільш достовірних джерел для виявлення літератури про Південь України.

Крім бібліографічної діяльності, багато уваги В. Шенфінкель приділяла і масовій роботі. У роки революції та національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. її основною турботою було збереження фондів бібліотеки, яка стала центром культурно-просвітницької роботи у місті.

Активну участь В. Шенфінкель брала в організації філій Херсонської громадської бібліотеки для обслуговування робітників, що мешкали на околицях міста.

Помітний внесок вона зробила у формування мережі бібліотек на селі: організовувала перші семінари для сільських бібліотекарів (1919) і бібліотечні курси (1920). У травні 1920 р., не полишаючи роботу в бібліотеці, обійняла посаду завідувача бібліотечної секції Херсонської політосвіти. На початку її завідування в Херсонському повіті було лише 25 бібліотек, а за керівництва В. Шенфінкель кількість книгозбірень зросла до 71, а також запрацювали 75 хат-читалень. За свідченнями херсонського книгознавця, мистецтвознавця і бібліофіла С. Сильванського (1893–1937), у 1920-ті роки вона склала й опублікувала «Азбуку библиотечного дела» для сільських бібліотекарів, організувала т. зв. «голосні читальні» при профспілках і бібліотеках, бібліотечні семінари на курсах позашкільної освіти та лікнепу, читала лекції з пропаганди книги. За активну й плідну діяльність у 1922 р. В. Шенфінкель було присвоєно звання «Герой Праці».

 На початку 1923 р. книгозбірня, якою до кінця свого життя керувала В. Шенфінкель, набула статусу Херсонської державної центральної міської бібліотеки. Того ж року В. Шенфінкель очолила створену на базі центральної міської книгозбірні бібліотечну раду, яка займалася керуванням бібліотечною справою в навколишніх селах (з 1923).

У 1924 р. В. Шенфінкель домоглася створення окремої міської бібліотеки для дітей (т. зв. дитячої Центрочитальні, нині – Херсонська обласна бібліотека для дітей імені Дніпрової Чайки), що стала однією з п’яти перших спеціалізованих книгозбірень для дітей в Україні. У 1925 р. працювала бібліотечним інспектором Херсонської округової політосвіти, надавала організаційну допомогу книгозбірням і хатам-читальням, дбала про фахову підготовку їхніх працівників.

Як один із провідних бібліотечних діячів України В. Шенфінкель брала участь у роботі Першого Всеукраїнського з’їзду бібліотечних робітників (Харків, 1926), на якому виступила з доповіддю «Пересувна робота».

Бібліографічна діяльність В. Шенфінкель у 1920-ті роки була максимально наближена до вирішення нагальних проблем того часу. Вона складала покажчики до журнальних статей з красного письменства, бібліографії і бібліотекознавства, а також створювала ілюстровані плакати-каталоги з різних питань зі списками рекомендованої літератури. Ці роботи (50 плакатів) наприкінці життя В. Шенфінкель було покладено в основу плакатного музею при бібліотеці, створення якого вона ініціювала (музей не зберігся).

Протягом 1890–1908 рр. В. Шенфінкель готувала статистичні відомості до 18-ти опублікованих щорічних звітів дирекції бібліотеки. Її останньою друкованою працею став «Звіт Херсонської центральної державної бібліотеки за 1926–1927 рік» (Херсон, 1928). Ці звіти стали цінним історичним джерелом, літописом діяльності Херсонської бібліотеки на рубежі 19–20 ст.

Твори

Друковані каталоги

Систематический каталог Херсонской общественной библиотеки. 1872–1896 : в 2 ч. / [сост. В. Шенфинкель]. – Херсон, 1897–1898;

Ч.1. – Тип. А. С. Розенштейна, 1897. – XII, 348 с.

Ч.2. – Тип. М. И. Ковалева, 1898. – 304 с, XXXVI с.

Систематический каталог Херсонской общественной библиотеки: 1-е доп. 1897–1901 / [сост. В. Шенфинкель]. – Херсон: Паровая типо-литогр. О. Д. Ходушиной, 1901. – VIII, 282, XX с.;

Систематический каталог Херсонской общественной библиотеки: 2-е доп. 1902–1905 / [сост. В. Шенфинкель]. – Херсон : Паровая типо-литогр. О. Д. Ходушиной, 1905. – VI, 404, LIV с. ;

Систематический каталог Херсонской общественной библиотеки: 3-е доп. 1905–1911 / сост. В. Шенфинкель. – Херсон: Паровая типо-литогр. насл. О. Д. Ходушиной, 1911. – Xерсон, 583 с.;

[Систематический каталог Херсонской общественной библиотеки: 4-е доп.] Март 1911–1918. Отд. 6–7. / [сост. В. Шенфинкель]. – Херсон, Б. г. – 150 с. – (Рукопись).

Систематический каталог Херсонской общественной библиотеки: 4-е доп. 1 марта 1911-1919 г. Отд. 4-5. / [сост. В. Шенфинкель]. – Херсон, 1919. – 160 с. – (Рукопись);

Каталог 1-го отделения Херсонской общественной библиотеки. 1899–1900. – Херсон : Паровая типо-литогр. О. Д. Ходушиной, 1901. – 60 с.;

Каталог 1-го отделения Херсонской общественной библиотеки. 1899 – 1913. I/VII. – Херсон: Паровая типо-литогр. О. Д. Ходушиной, 1913. – 146, XIV с.;

Каталог 2-го отделения Херсонской общественной библиотеки. 1901 – 1903. – Херсон: Паровая типо-литогр. О. Д. Ходушиной, 1904. – 49, [2], VI с.;

Каталог 2-го отделения Херсонской общественной библиотеки. 1901–1913. I/VII. – Херсон : Паровая типо-литогр. насл. О. Д. Ходушиной, 1913. – 112, [1], X с.

 

Бібліографічні покажчики

Систематический указатель отдела имени Михаила Евгеньевича Беккера. I. По вопросам городского самоуправления (книги и журнальные статьи) / Херсон. обществ. б-ка; сост. В. К. Шенфинкель; предисл. Л. Г. Осинского. – Херсон: Паровая типо-литогр. насл. О. Д. Ходушиной, 1911;

Ч. 1: Деятельность Херсонского Городского самоуправления. – VI, 57 с.

Ч. 2: Городское самоуправление в России и за границей. – 166 с.;

Систематический указатель отдела имени Михаила Евгеньевича Беккера. II отд. Литература по земским вопросам (книги и журнальные статьи) / Херсон. обществ. б-ка. – Херсон, 1911. – 204 с. – Машинопись с рукописными дополнениями В. Ш.;

Указатель книг и статей отдела им. Кн. Г. А. Потемкина по истории и современному состоянию Новороссийского края / сост В. К. Ш.; Херсон. обществ. б-ка. – Херсон : Паровая типо-литогр. преемн. О. Д. Ходушиной, 1913. – II, 115 , [2] с.: портр. кн. Г. А. Потёмкина, репрод. картины Ф. Я. Алексеева «Вид Херсона в 1787 год».

Джерела

Коган Л. Р. В. К.Шенфинкель: Некролог / Л. Р. Коган // Красный библиотекарь. – 1928. – № 8. – С. 78;

Сильванский С. Библиотеки Старого Херсона / С. Сильванский. – Херсон, 1928;

Якушів Т. Пам’яті В. К. Шенфінкель : некролог / Т. Якушів // Наддніпрян. правда. – 1928. – 28 квіт.;

Сільванський С. Віра Констянтинівна Шенфінкель / С. Сільванский // Журн. бібліотекознавства та бібліографії. – 1930. – № 4. – С. 65–71;

Сільванський С. Віра Костянтинівна Шенфінкель / С. Сільванський. – Київ : Всенародна бібліотека України при Все         українській Академії наук, 1930. – 11 с. [Окремий відбиток з “Журналу бібліотекознавств та бібліографії”. – 1930. – № 4.];

Писаренко Є. В. Герой труда – библиограф / Э. В. Писаренко // Сов. библиография. – 1981. – № 6. – С. 45–50;

Лавренев Б. А. Моя первая академия // Собр. соч. : в 8 т. – Москва, 1995. – Т. 7. – С. 332;

Віра Костянтинівна Шенфінкель (1867–1928) : біобібліогр. покажчик / укл. О. Лянсберг; Херсон. обл. універс. наук. б-ка ім. Олеся Гончара. – Херсон, 1997. – 23 с.

Лянсберг О. В. Віра Шенфінкель : (сторінки життя, внесок в справу каталогізації) / О. В. Лянсберг // Бібл. вісник. – 1997. – № 5. – С. 27–29;

Лянсберг О. В. Віра Костянтинівна Шенфінкель: сторінки життя / О. В. Лянсберг // Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека : від минулого століття майбутньому : зб. ст. – Херсон, 1998. – С. 18–27;

Бородіна Г. Бібліотекар за покликанням : не тільки професія, а й справжня пристрасть / Г. Бородіна // Вісн. Книжк. палати. – 2007. – № 4. – С. 47–48.

 

———————————————

«Віра Костянтинівна Шенфінкель»

Відеоекскурсія Миколи Гоманюка «Видатні жінки Херсону: Віра Шенфінкель»

«Вічна книжниця з Херсона…» Сторінки життя Шенфінкель В.К. (17.04.1867–28.04.1928)

Шенфинкель в судьбе Сильванского

Лянсберг Ольга Василівна
Статтю створено : 21.12.2019
Останній раз редаговано : 21.12.2019