Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 40
За місяць : 1769
Кількість
статей : 796
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Романюк Мирослав Миколайович
Рубрики : Персоналії
Романюк Мирослав Миколайович

image

Романюк Мирослав Миколайович [псевд.: М. Закрівецький, М. Ром.; 27.07.1952, с. Закрівці Коломийського р-ну Івано-Франківської обл.] – вчений у царині книгознавства, джерелознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, історії української преси та видавничої справи. Доктор історичних наук (2000), професор (2002), член-кореспондент НАН України (2009), заслужений діяч науки і техніки України (2012). Упродовж 2003–2017 рр. – генеральний директор Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника.

Народився у селянській родині. Початкову освіту здобув у школі с. Закрівці (1959–1962), навчався в середній школі с. Торговиця (1963–1966) та Отинянській середній загальноосвітній трудовій політехнічній школі (1967–1969). Вищу освіту здобув на факультеті журналістики Львівського державного (нині – національного) університету ім. І. Франка (1974–1979). Водночас працював редактором багатотиражної газети університету «За радянську науку» (1977–1986) та у цьому ж виші – асистентом кафедри теорії і практики преси (1979–1986) за сумісництвом, надалі – інструктором Ленінського райкому Компартії України м. Львова (1986–1990). 1988 р. захистив кандидатську дисертацію.

Від 1990 р. працює у Львівській науковій бібліотеці імені В. Стефаника АН України (з 2008 р. – Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника; ЛННБ України імені В. Стефаника), де обіймав посади: заступника директора з наукової роботи (1990–2003), директора (2003–2009), генерального директора (2009–2017). Від листопада 2017 р. – на посаді головного наукового співробітника Науково-дослідного інституту пресознавства ЛННБ України імені В. Стефаника.

2000 р. захистив докторську дисертацію за темою «Українська преса Північної Буковини як джерело вивчення суспільно-політичного життя краю (1870–1940 рр.)» в Інституті української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2002 р. отримав звання професора кафедри редагування і видавничої справи Української академії друкарства. За сумісництвом обіймав посаду професора кафедри бібліотекознавства і бібліографії Львівського національного університету ім. І. Франка (2006–2014). Під керівництвом М. Романюка виконано й захищено одинадцять кандидатських робіт, а також докторська дисертація.

За ініціативою М. Романюка від 1993 р. у бібліотеці функціонує Науково-дослідний центр періодики (від 2010 р. – Науково-дослідний інститут пресознавства). Пріоритетними завданнями НДІ пресознавства, обґрунтованими М. Романюком, на сучасному етапі є: вивчення проблем зародження та функціонування вітчизняної і зарубіжної преси, розроблення визначальних засад систематизації, аналізу та наукового трактування журналістських явищ минулого, бібліографування української періодики. У науковому доробку НДІ пресознавства понад 150 фундаментальних праць з історії української періодики (ХІХ–ХХ ст.), матеріали до бібліографії «Періодика Західної України 20–30-х рр. ХХ ст.» та історико-бібліографічне дослідження у трьох томах «Українські часописи Львова (1848–1939 рр.)». Більшість з них написані чи велись під орудою М. Романюка. Важливою складовою роботи НДІ пресознавства у галузі національної бібліографії є фундаментальне історико-бібліографічне дослідження «Українська преса в Україні та світі ХІХ–ХХ ст.». Під керівництвом М. Романюка вийшли друком чотири томи багатотомника, в яких подано анотовану бібліографію періодики за 1812–1916 рр. Проект охоплює газети та журнали, що виходили українською мовою в усіх її історичних, територіальних, діалектних різновидах на українських землях і на різних континентах, двомовні (українською та іншими мовами), а також українські іншомовні часописи. Важливим підсумком дослідження стало висвітлення інформативної площини тогочасної періодики у контексті аналізу певних явищ і особливостей українських реалій у найрізноманітніших сферах національного буття.

М. Романюк є автором понад 700 наукових праць, серед яких – чотири монографії, дев’ять історико-бібліографічних досліджень, сім біобібліографічних видань, два навчальних посібники. Фаховими особливостями цих наукових праць є: 1) опрацювання широкого кола архівних документів та інших складових джерельної бази, 2) опис і аналіз періодичних видань, зокрема раритетних, які ще не були уведені у науковий обіг, 3) широке висвітлення історико-соціального та культурно-мистецького тла, на якому зароджувалося, функціонувало й розвивалося українське друковане слово.

М. Романюк також є упорядником, науковим консультантом, науковим та відповідальним редактором понад 200 наукових видань, зокрема відповідальним редактором низки багатотомних наукових видань, як-от: «Репеpтуаp укpаїнської книги, 1798–1916: матеріали до бібліографії» (у 9-ти т.), «Українська книга в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині та в еміграції, 1914–1939: бібліографічний покажчик» (вийшли друком 4 т.), а також двох фахових видань бібліотеки – «Записки Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника» та «Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства».

Як генеральний директор М. Романюк чітко окреслив провідні напрями бібліотечної діяльності ЛННБ України імені В. Стефаника: збереження та збагачення ресурсної документно-інтелектуальної потужності установи, забезпечення повного, якісного та оперативного бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів, створення й розвиток власних інформаційних ресурсів, організація доступу до баз даних світової наукової інформації, розширення бібліотечних online-сервісів. За ініціативою М. Романюка у бібліотеці відбулася оптимізація її структури, зокрема – модернізація чинних підрозділів і створення нових. Нині в установі функціонують два інститути (Науково-дослідний інститут пресознавства, Інститут досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів), п’ять самостійних наукових відділів, дев’ять бібліотечно-функціональних відділів, а також допоміжні підрозділи.

У 2007 р М. Романюк зініціював та очолив впровадження у діяльність ЛННБ України імені В. Стефаника автоматизованої бібліотечної інформаційної системи Aleph 500, що дозволило повністю комп’ютеризувати основні бібліотечні процеси.

Один з провідних напрямів діяльності М. Романюка на посаді генерального директора ЛННБ України імені В. Стефаника – розвиток міжнародної співпраці. Під його керівництвом укладено низку угод із зарубіжними бібліотеками та спорідненими інституціями. В рамках угоди, укладеної між Національним закладом імені Оссолінських у Вроцлаві та ЛННБ України імені В. Стефаника, забезпечено двосторонній доступ до архівних і бібліотечних фондів, створення страхового фонду документів, участь науковців у конференціях, семінарах та інших заходах, які проводяться цими інституціями, публікація результатів наукових досліджень. Важливим напрямом співпраці з Національним закладом ім. Оссолінських у Вроцлаві є проведення спільних Оссолінських читань. В рамках угоди про співпрацю між Національною бібліотекою Білорусі та ЛННБ України імені В. Стефаника проведено низку заходів, присвячених 500-річчю започаткування книгодрукування в Білорусі.

М. Романюк нагороджений Грамотою Верховної Ради України (2008), Почесною грамотою Президії НАН України і Центрального комітету працівників НАН України (2002), Почесною грамотою Чернігівської обласної державної адміністрації (2009), Золотим Хрестом Центру Військового капеланства Курії Львівської Архиєпархії Української Греко-Католицької церкви (2011), відзнакою Національної академії наук України «За наукові досягнення» (2013).

Твори

 

Схема повного бібліографічного опису періодичного видання / М. М. Романюк, М. В. Галушко ; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, НДЦ періодики. – Львів, 1994. – 23 с.;

Українська преса Північної Буковини (1918–1940 рр.) / наук. ред. В. А. Качкан ; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, НДЦ періодики. – Львів : Фенікс, 1996. – 196 с.;

Українські часописи Коломиї (1865–1994 рр.) : іст.-бібліогр. дослідж. / М. М. Романюк, М. В. Галушко ; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, НДЦ періодики. – Львів, 1996. – 238 с.;

Українська преса Північної Буковини (1870–1918 рр.) / наук. ред. В. В. Лизанчук ; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, НДЦ періодики. – Львів, 1998. – 200 с.;

Українські часописи Північної Буковини (1870–1940 рр.) : іст.-бібліогр. дослідж. / М. М. Романюк, М. В. Галушко ; наук. консультант Я. Р. Шашкевич ; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, НДЦ періодики. – Львів : Фенікс, 1999. – 428 с.;

Володимир Качкан – вчений, письменник, педагог: бібліогр. покажч. / уклад., авт. вступ. слова М. М. Романюк ; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, НДЦ періодики. – Львів, 2000. – 112 с.;

Українська преса Північної Буковини як джерело вивчення суспільно-політичного життя (1870–1940 рр.) / наук. консультант Я. Р. Дашкевич ; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, НДЦ періодики. – Львів : Фенікс, 2000. – 588 с.;

Українське пресознавство на порозі XXI століття / НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, НДЦ періодики. – Львів, 2000. – 110 с.;

Кроки ... : Василь Лизанчук – публіцист, вчений, педагог : бібліогр. покажч., листи, рецензії / уклад. М. М. Романюк ; передм. А. Г. Погрібного ; Академія вищої школи України, ЛНУ ім. І. Франка ; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, НДЦ періодики. – Львів, 2001. – 968 с.;

Українські часописи Львова, 1848–1939 рр. : іст.-бібліогр. дослідж. : у 3 т. / М. М. Романюк, М. В. Галушко. – Львів : Світ, 2001. – Т. 1 : 1848–1900 рр. – 744 с. ; 2002. – Т. 2 : 1901–1919 рр. – 692 с. ; 2003. – Т. 3, кн. 1: 1920–1928 рр. – 912 с., кн. 2: 1929–1939 рр. – 928 с.;

Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посіб. для студентів спец. «Видавнича справа та редагування» / НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, НДЦ періодики ; МОН України, Українська академія друкарства, Кафедра видавничої справи і редагування. – Львів, 2002. – 104 с.;

Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посіб. для студентів спец. «Видавнича справа та редагування». – Вид. 2-ге, виправл. – Львів, 2003. – 93 с.;

Науково-дослідний центр періодики (1993–2003 рр.) : у 2 т. / уклад. М. М. Романюк, відп. ред. Л. В. Сніцарчук ; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, НДЦ періодики. – Львів, 2003 – Т. 1 : Наукова діяльність : покажч. видань. – 328 с. ; Т. 2 : Постаті : біобібліогр. покажч. – 676 с.;

Володимир Качкан : біобібліогр. покажч. / уклад. і авт. передм. М. М. Романюк ; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, НДЦ періодики. – Львів, 2005. – 204 с.;

Українська книга в Галичині, на Буковині, Закарпатті, Волині та в еміграції, 1914–1939 : бібліогр. покажч. / уклад. : Л. І. Ільницька (кер. проекту) [та ін.] ; передм. М. М. Романюка ; відп. ред. М. М. Романюк ; НАН України, ЛННБУ імені В. Стефаника, відділ наукової бібліографії. – Львів : ЛННБУ ім. В. Стефаника, 2010. – Т. 1 : 1914–1919. – 472 с. ; 2012. – Т. 2 : 1920–1923. – 804 с. ; 2015. – Т. 3, кн. 1 : 1924-1925. – 448 с. ; 2016. — Т. 3, кн. 2 : 1926–1927. – С. 449-1022; 2018. — Т. 4, кн. 1 : 1928–1929. – 498 с. ; кн. 2 : 1930-1931. – С. 499-1044;

Українська преса в Україні та світі ХІХ–ХХ ст. : іст.-бібліогр. дослідж. / уклад. : М. В. Галушко, М. М. Романюк (кер. проекту), Л. В. Сніцарчук ; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, НДЦ періодики. – Львів : Оріяна-Нова, 2007. – Т. 1 : 1812–1890 рр. – 560 с. ; 2009. – Т. 2 : 1891–1905 рр. – 480 с. ; 2011. – Т. 3 : 1906–1910 рр. – 496 с. ; 2014. – Т. 4 : 1911–1916 рр. – 568 с.

Джерела

 

Мирослав Романюк : бібліогр. покажч. / уклад. : Л. В. Сніцарчук ; кер. В. А. Качкан ; ред. : Л. І. Крушельницька, В. А. Качкан ; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника, НДЦ періодики. – Львів, 2002. – 138 c.;

Романюк Мирослав Миколайович // Київський літопис XXI століття. Визначні імена та підприємства України. – Київ : вид. центр «Метр», 2005. – С. 35.

 

________________

 

Романюк Мирослав Миколайович (1952)

Мудроха Валентина Олександрівна
Статтю створено : 12.09.2018
Останній раз редаговано : 20.09.2019