Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 32
За місяць : 1012
Кількість
статей : 757
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Львівська обласна бібліотека для дітей
Рубрики : Бібліотеки
Львівська обласна бібліотека для дітей

imageЛьвівська обласна бібліотека для дітей – культурно-інформаційний заклад для дітей, підлітків, батьків та керівників дитячого читання. Виконує функції науково-методичного та координаційного центру для бібліотек області, що обслуговують дітей та підлітків.

Львівська державна обласна бібліотека для дітей та юнацтва розпочала свою роботу 9 травня 1940 р. За статистичним звітом бібліотеки у 1940 р., книжковий фонд становив 16 871 примірник, кількість читачів – 2 135, штат закладу – 17 працівників. Першим директором бібліотеки був п. Грицин.

Період 1944–1950 рр. вважається часом становлення бібліотеки як обласного методичного центру, провідної установи міста з бібліотечного обслуговування читачів. До структури закладу входили: дирекція, методичний кабінет, відділ комплектування і оброблення літератури, абонемент та читальний зал. Бібліотечний фонд становив 19 495 примірників. Недостатня кількість радянської дитячої літератури в бібліотеках області спонукала до створення пересувних бібліотек, що активно діяли протягом 1946–1950 рр.

У 50-х роках ХХ ст. закінчено організацію систематичного читацького каталогу, побудовано каталог назв, створено систематичну картотеку статей. Як нова форма роботи з читачами при бібліотеці почав працювати гурток художнього читання та літературно-творчий гурток.

У 1962 р. відбувається реорганізація установи в обласну бібліотеку для дітей. У 1969 р. прийнято статут бібліотеки, відповідно до якого вона стає не лише культосвітнім, виховним закладом, але й науковим інформаційним центром у галузі дитячої літератури. Фонди бібліотеки комплектуються книжковими виданнями, а також кіно-, фото-, фонодокументами, грамплатівками, діафільмами, слайдами.

Ознакою 1970–1985 рр. є розквіт масової роботи, розвиток її різноманітних форм, відкриття гуртків за інтересами для дітей.

З 1993 р. розпочинається  комп'ютеризація бібліотеки; виникає нова функція закладу – маркетингово-соціологічна. Проводяться соціологічні дослідження, акцентується увага на впровадження нововведень, інноваційних процесів у практику роботи бібліотек області.

З припиненням повноцінного фінансування бібліотека у 1995 р. перестає виконувати функцію центру МБА в галузі дитячої літератури, відповідний  підрозділ закривається.

У 1999 р. змінюється структура установи. Так, науково-методичний відділ стає відділом науково-консультативного підтримання бібліотек, соціології, інновацій та маркетингу. Програмно-цільове планування допомагало створенню нової соціальної моделі бібліотеки. В рамках конкретних програм проводилися цикли заходів на допомогу формуванню нового ядра фонду дитячої книги в кожному регіоні, робота з дітьми–інвалідами (1993–1995 рр.), створювалися бібліотеки сімейного читання (1998–2000 рр.).

З 2006 р. запроваджено платні послуги для студентів, через що при відділі обслуговування читачів відкрився сектор обліку.

У 2000-х роках проблема поповнення фонду дитячими книгами в певній мірі вирішувалася завдяки державним програмам: «Українська бібліотечна серія», «Національна програма випуску соціально значущих видань», «Українська книга».

У 2002 р. бібліотека стала переможцем конкурсу LEAP-II «Інтернет для читачів публічних бібліотек» і отримала грант Посольства США в Україні на відкриття Інтернет-центру, що розпочав роботу в грудні того ж року. Ця подія фактично стала початком ери входження бібліотеки в інформаційний простір. На початку ХХІ ст. пріоритетним у діяльності бібліотеки стає освоєння інформаційних технологій та становлення її як провідного інформаційного центру для дітей. Місією бібліотеки визначено: «надавати кожній дитині доступ до книги та інформації для набуття знань, духовного збагачення або для втіхи та розваги». Бібліотека бере участь у міжнародних програмах і проектах з питань нових технологій; відбувається оновлення комп'ютерного парку.

Станом на 2015 р. бібліотечний фонд налічує понад 100 000 примірників науково-пізнавальної, довідково-енциклопедичної, художньої літератури, періодичних видань, незалежно від носіїв: друкованих, аудіовізуальних матеріалів, DVD, CD-дисків, електронних ресурсів.

Довідково-пошуковий апарат бібліотеки складається з генерального алфавітного каталогу, електронного каталогу та двох картотек: картотеки персоналій та картотеки назв. Створені також два каталоги для читачів: алфавітний та систематичний, але з 2010 р. вони законсервовані. Електронний каталог (ЕК) містить бібліографічні описи документів фонду – книг, статей та аудіовізуальних видань. Бази даних електронного каталогу оновлюються щомісячно.

Інтенсивно продовжується робота з автоматизації бібліотечних процесів. Триває ретроконверсія бібліографічних записів в ЕК бази «Книги». Віртуально користуюся електронним каталогом до 3 тис. осіб за рік. Завершено штрихкодування документів у відділах обслуговування.

У відділі інформаційних технологій та електронних ресурсів створено картотеку назв електронних видань, що має попит у користувачів.

Послугами бібліотеки користуються учні понад 100 шкіл міста, масовою роботою охоплені учні шкіл, інтернатів, гімназій, садочків, вихованці студій естетичного дошкільного виховання, студенти Львівського училища культури і мистецтв, студенти Львівського державного педагогічного коледжу та багато інших.

Читачів обслуговують 2 читальні зали та 2 абонементи: для дошкільників і дітей молодшого шкільного віку та для дітей середнього і старшого шкільного віку. Для дошкільнят та учнів початкових класів створені спеціальні куточки, своєрідні зони для ігор, а також відкрито бібліотеку іграшок – Ігротеку.

Однією з дієвих форм роботи бібліотеки для дітей з популяризації літератури є книжкові виставки, що оновлюються кожного місяця. Кращі з книжкових експозицій, призначені для середніх і старших школярів, були описані в рекламно-методичному атласі «Книжкова виставка: від ідеї до втілення».

Перевагу в обслуговуванні в бібліотеці мають учні до 10 класу. Старші відвідувачі можуть скористатися всіма послугами бібліотеки, крім абонемента.

В бібліотеці створено комфортні умови для непідготовленого читача — немає необхідності в користуванні незрозумілими каталогами та картотеками, всю інформацію про наявність видання у фондах надають самі бібліотекарі. Також немає необхідності замовляти документи наперед. При відсутності інформації на традиційних носіях, бібліотекарі використовують електронні видання, або надають користувачеві доступ  до Інтернету.

У Львівській обласній бібліотеці для дітей діють літературна студія «Джерельце», літературно-мистецький проект «Літературний театр «Маска», орігамі-студія «Паперові дива», майстерня дитячої ілюстрації Ольги Баклан «Мальована книга»; проекти «Леотека», «Літературна кава по-львівські»,  «QR-читальня Левенятка». Із нових проектів – навчально-ігрова бібліотечна програма «Літерландія», Волонтерська агенція НББ – Невгамовні Бібліотечні Бабусі, партнерський проект із Видавництвом Старого Лева «Бібліотека Малого Лева» та інші. У 2006–2007 рр. бібліотека стала переможцем Всеукраїнського конкурсу бібліотечних ідей з проектом «Львів читає дітям», що згодом був втілений у щоденну телепередачу «Хатка Левенятка» на Львівському обласному телебаченні.

image
День народження Пеппі у бібліотеці

image
Книжковий дитячий садок «Левеня»

image
Українсько-польська ніч в бібліотеці

image
Клуб «Аквадіти»

Основні напрями діяльності: науково-методична, бібліографічна, видавнича. Як методичний центр області бібліотека надає методичну допомогу в створенні сучасної моделі бібліотеки для дітей, визначенні стратегії розвитку, соціального статусу та місії бібліотеки, розвитку професійного спілкування і співпраці, організації системи підвищення кваліфікації.

Інформаційно-бібліографічна робота охоплює підготовку щоквартальної віртуальної книжкової виставки «Увага! Нові книги» на сайті бібліотеки, участь у корпоративному проекті Національної бібліотеки України для дітей «Віртуальна бібліографічна довідка». Також розпочато  роботу над створенням вебліографічної продукції; підготовлено блог «Бібліо-Граф», що у 2015 р. переміг у Всеукраїнському огляді-конкурсі обласних бібліотек для дітей у номінації «Електронні ресурси в роботі бібліотек» як інноваційний електронний ресурс на допомогу популяризації дитячої книги і читання.

Бібліотека популяризує свою діяльність та послуги шляхом публікацій у професійних виданнях, виступах на Всеукраїнських нарадах і семінарах. У 2005 р. Міністерством культури і мистецтв України на базі бібліотеки проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Дитяче читання: феномен і традиції у ХХІ столітті». У 2006 р. і 2007 р.  бібліотека стала переможцем Всеукраїнського конкурсу бібліотечних ідей. У 2000-х роках відбувається реалізація низки успішних проектів, пожвавлюються міжнародні зв'язки. Завдяки гранту Міжнародного фонду «Відродження» «Дитяча Інтернет-журналістика», виграний Національною бібліотекою України для дітей, у 2001 р. профінансовано придбання 1 комп'ютера і фіксований час виходу в Інтернет. У 2002 р. бібліотека отримала грант Посольства США в Україні на створення Інтернет-центру, що був відкритий у 2002 р.

Бібліотека надає безкоштовний доступ до безпровідного Інтернету через Wi-Fi-маршрутизатор. Створення в бібліотеці локальної мережі, збільшення кількості комп`ютерів, постійне оновлення їх парку, освоєння сучасних програмних продуктів, збільшення кількості АРМів, необхідність адміністрування електронного каталогу та власних БД бібліотеки спричинили розширення функцій Інтернет–центру. У 2008 р. було створено відділ і введено посаду завідувача відділу автоматизації бібліотечно- бібліографічних процесів. Інтернет-центр увійшов до складу цього відділу. У 2003 р. бібліотека відкрила в Інтернеті власну веб-сторінку.  Окрім сайту, відвідуваними є також блоги Львівської обласної бібліотеки для дітей: фотоблог «Бібліородзинки», блог інформаційно-бібліографічного відділу «Бібліо-Граф», блог «БлоГнот Методиста».

2014 року було започатковано проект «QR-читальня» Левенятка. Для читальні створено спеціальну «електронну» книжкову поличку на сайті бібліотеки, де будуть «жити» QR-книги. Це повністю безкоштовний ресурс, що не потребує реєстрації. Все, що необхідно – це смартфон або планшет з додатком для зчитування QR-кодів. Постер із рекламою цього проекту брав участь у конкурсі заключного Ярмарку бібліотечних інновацій «Сучасна бібліотека: міст ваш!» у Києві.

Завдяки проведеній роботі зросла кількість відвідувань сайту, блогів та сторінок бібліотеки. Були створені нові підрозділи сайту, такі як: Книжкова шафа, Інтернет-центр, Забуті речі. Реалізована нова послуга, – Онлайн-помічник Левенятко, що надає допомогу користувачам та відповідає на всі їх запитання.

У грудні 2015 р. бібліотека отримала премію EIFL за інновації. EIFL (Електронна інформація для бібліотек) – це некомерційна організація, котра працює з бібліотеками, щоб забезпечити доступ до знань в країнах, що розвиваються, і країнах з перехідною економікою. Премію Львівська обласна бібліотека для дітей отримала за навчально-ігрову програму «Літерландія» –систему інтерактивних занять з дошкільниками з вивчення абетки за допомогою комп'ютерної гри «Мишеняткова Абетка».

Щороку бібліотека бере участь у конференціях PZB – Польської спілки бібліотек, активно обмінюється досвідом з бібліотеками Польщі, Росії, Литви, Білорусі.

Штат бібліотеки – 51 працівник, з них 46 осіб – спеціалісти.

Директор бібліотеки з 2010 р. – Лугова Лариса Анатоліївна, заслужений працівник культури України (2009).

Основне приміщення бібліотеки розташоване за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 1. Частина фонду зберігається в трьох орендованих приміщеннях на вулицях Кониського, 1, Личаківській, 31 та Снопківській, 11.

 

image

 

Адреса: м. Львів,

вул. Винниченка, 1

е-mail: biblioteka@lodb.org.ua

http://lodb.org.ua/

https://www.facebook.com/lodb.org.ua/

 

 

Джерела

 

Бібліотечна Україна : довідник / уклад. О. Ф. Артемюк, Т. М. Слєпцова. – К. : Абрис, 1996. – 382 с.;

Лугова, Лариса. Книжкові мости: міжнародна співпраця Львівської обласної бібліотеки для дітей / Л. Лугова // Світ дитячих бібліотек. – 2010. – № 4–5. – С. 28–30;

Читайло, Ольга. Була публічна читальня – стала дитяча бібліотека / О. Читайло ; фото автора // Високий Замок (Леополіс). – 2011. – № 209. – С. 6;

Пуляєва, Людмила. Професійне свято бібліотекарі відсвяткували із читачами / Л.  Пуляєва // Високий Замок. – 2012. – № 182. – С. 10;

Ліщенко, Юлія. І немовлят, і дошкільнят, і дідусів, і бабусь радо зустрічають у Львівській обласній бібліотеці для дітей, якій виповнюється 75 років / Ю. Ліщенко // Високий замок. – 2015. – № 49. – С. 5;

Лугова, Лариса. Щаслива бібліотека : культура / Л. Лугова ; розмовляла Наталя Дудко // Ратуша. – 2015. – № 17. – С. 15.

Статтю створено : 26.01.2016
Останній раз редаговано : 22.01.2019