Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 1
За місяць : 1063
Кількість
статей : 825
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Кузеля Зенон Францискович
Рубрики : Персоналії
Кузеля Зенон Францискович

image

Кузеля Зенон Францискович [23.06.(05.07)1882, с. Поручин Бережанського р-ну Тернопільської обл. – 24.05.1952, м. Париж, Франція] – український фольклорист, етнограф, бібліограф, мовознавець, лексикограф, історик, публіцист, редактор, видавець, просвітницький діяч.

У 1898 р., під час навчання в гімназії, З. Ф. Кузеля заснував і очолив таємний гурток «Молода Україна», який знайомив бережанських гімназистів із минулим України. У 1900–1901 рр. навчався у Львівському університеті, де організував студентську організацію «Україна Молода». Його викладачами з української й слов’янської історії та філософії були М. Грушевський, О. Колесса, К. Студинський. У 1901–1906 рр. З. Ф. Кузеля продовжив навчання у Відні, на філософському факультеті. У 1902–1904 рр. очолював віденське товариство «Січ». Доктор слов’янської філології та історії, професор Українського Вільного університету (з 1906 р.).

Зенон Францискович практикував у Центральній Статистичній Комісії, був секретарем та бібліотекарем, перекладачем зі слов’янських мов. Працював у Чернівцях на посаді директора слов’янського відділу і завідував читальнею бібліотеки університету 1909 р., викладав українську мову в 1909–1914 рр., редагував часопис «Україна» в 1912–1914 рр.

З початком Першої світової війни З. Ф. Кузеля переїхав до Австрії (Відень), потім – до Німеччини; проводив пропагандистсько-просвітницьку роботу у німецькому таборі полонених у Зальцведелі (1914–1920); редагував таборові видання «Вільне слово» (1916–1918) та «Шлях» (1919–1920); опублікував статтю про українську видавничу справу та пресу. З 1920 р. у Берліні редагував газету «Українське Слово» (1921–1923) і видання видавництва «Українське Слово» і «Українська Накладня». Професор Українського Наукового Інституту з 1926 р. Був редактором його бюлетеню «Kulturberichte» та інформаційного органу «Osteuropäische Korrespondenz».

З. Ф. Кузеля – автор наукових і бібліографічних праць з питань культурології, видавничої справи, української етнології й етнографії, археології, бібліотечної справи тощо. У співавторстві з М. Чайківським видав альманах «Січ» до 40-х роковин його заснування (1908), в якому до ряду статей подано біографічні нариси про авторів, бібліографічні списки. Упорядник і видавець збірки статей «Історичний огляд життя в студентських організаціях» (1908), в якому вміщено дослідження «Історія віденської ”Січи”». Підготував бібліографію української етнографії до праці І. Франка «Дитина в звичаях і віруваннях українського народу» (1906).

Зенон Францискович приділяв увагу питанням бібліографії техніки та фахової організації бібліотек і читалень, опублікував перший порадник українською мовою «Як закладати і провадити народні бібліотеки по селах» (1910), інструкцію з каталогізації книжок. Автор книги «З культурного життя України» (1918), в якій подано огляд найважливіших подій, що відбулися в культурному житті України у 1917 р., перелік українських часописів з 1905 р., відомості про діяльність товариства «Просвіта», українського видавництва, друкарні та книгарні тощо. Її продовження – збірка «Рік 1918 на Україні» (1918), в якій подано короткий покажчик книг з українознавства.

З. Ф. Кузеля уклав ювілейний збірник творів Б. Лепкого «Золота Липа» (1924), для якого упорядкував ґрунтовну «Бібліографію писань Богдана Лепкого». Своє фахове розуміння бібліографічної справи продемонстрував у процесі підготовки книги довідкового характеру «Україна і церковна унія» (1930), «Handbuch der Ukraine» (1941). Уклав словники: «Словар чужих слів» (1910), «Українсько-німецький словник» (1943). Відновив видання українознавчого журналу «Сьогочасне і минуле» (1948–1949). У його доробку – численні огляди українських, німецьких, чеських, болгарських, польських часописів, статті про невідомі твори М. Лисенка, переклади повістей М. Гоголя німецькою мовою тощо. Його останньою великою працею було спільне редагування разом із В. Кубійовичем першої (систематичної) частини «Енциклопедії українознавства» (1945).

З. Ф. Кузеля – дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка (з 1909 р.); голова Союзу закордонних журналістів (1930–1936); дійсний член Історико-філологічного товариства у Празі (1942); голова європейського осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Франції (1949–1952)

 

Твори

 

Нові праці над істориєю початків словянства // Зап. НТШ. – Львів, 1903. – Т. 52, кн. 2. – С. 1–25 ; Т. 54, кн. 4. – С. 1–36.

Огляд часописей за 1902 р. Часописи українсько-руські // Зап. НТШ. – Львів, 1903. – Т. 53, кн. 3. – С. 1–17.

Етнографія в західно-європейській літературі останніх років : часоп. етнол. й фольклорист. // Зап. НТШ. – Львів, 1904. – Т. 61, кн. 5. – С. 1–25 ; 1908. – Т. 85, кн. 5. – С. 159–190.

Антропологія, археологія і етнографія в західноєвропейській науковій літературі останніх років : [огляд антропол. часописей за 1900–1902 рр.] // Зап. НТШ. – Львів, 1904. – Т. 59, кн. 3. – С. 1–65 ; Т. 60, кн. 4. – С. 1–25 ; Т. 61, кн. 5. – С. 1–25.

Антропологічні й археологічні часописи за р. 1903–1906 // Зап. НТШ. – Львів, 1905–1908. – Т. 63, кн. 1. – С. 1–20 ; Т. 69, кн. 1. – С. 172–183 ; Т. 70, кн. 2. – С. 177–190 ; Т. 77, кн. 3. – С. 183–202 ; Т. 82, кн. 2. – С. 189–205 ; Т. 83, кн. 3. – С. 185–198.

Етнографія в західноєвропейських часописах за рік 1904 : [етнол., геогр., фольклор. часоп.] – Львів, 1906. – Т. 71, кн. 3. – С 166–194.

Бойківське весілє в Лавочнім (Стрийського повіту). – Львів, 1908.

Огляд часописей за р. 1907 // Зап. НТШ. – Львів, 1908. – Т. 86. – С. 150–212.

Історія віденської «Січи». – Львів, 1908.

Січ : альм. в пам’ять 40-х роковин основания т-ва «Січ» у Відні, 1868–1908. – Львів, 1908. – У співавт.

Словар чужих слів : 12 000 слів чужого походження в укр. мові. – Чернівці, 1910. – У співавт.

Ціль і значінє студентських (кружкових) бібліотек. – Львів, 1910.

Як закладати і провадити народні бібліотеки по селах // Ілюстрований калєндар Товариства «Просвіта» на рік звичайний 1910. – Львів, 1910. – Річник 33. – С. 105–116.

Причинки до студій над нашою еміграцією : [огляд нім. видань, зі стат. даними] // Зап. НТШ. – Львів, 1912. – Т. 107, кн. 1. – С. 129–163.

Українські похоронні звичаї й обряди в етнографічній літературі : огляд студій і бібліогр. // Етногр. зб. – Львів, 1912. – Т. 31/32. – С. 133–202.

З культурного життя України. – Зальцведель, 1918.

Рік 1918 на Україні. – Зальцведель, 1918.

Бібліографія писань Богдана Лепкого // Золота Липа : ювіл. зб. творів Богдана Лепкого з його життєписом, бібліогр. творів і присвятами. – Берлін, 1924. – С. 229–253.

Українсько-німецький словник. – Ляйпциг, 1943. – У співавт.

Дитина в звичаях і віруваннях українського народу : матеріали до полудневої Київщини // Франко І. Я. Зібрання творів : у 50 т. – К., 1982. – Т. 37. – С. 238. – У співавт.

До хвального товариства ім. Шевченка у Львові. В справі української бібліографії. Публікація Луїзи Ільницької // Бібліографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка у Львові (1909–1939) : напрями діяльності та постаті : зб. наук. пр. – Львів, 2010. – С. 409–415.

 

Джерела

 

Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева. – Париж ; Нью-Йорк ; Мюнхен та ін., 1962.  

Етнологічна експедиція на Батьківщину // Франко І. Я. Зібрання творів : у 50 т. / І. Я. Франко. – К., 1982. – Т. 36. – С. 68–99 – [Згадано у тексті про Кузелю].  

Кузеля Зенон // Енциклопедія українознавства : словник. частина : у 10 т. – Л., 1994. – Т. 4. – С. 1225.  

Погребенник В. Зенон Кузеля – визначний українознавець / В. Погребенник // Тернопілля’95 : регіон. річник. – Тернопіль, 1995. – С. 342–348.  

Погребенник Ф. Кузеля Зенон / Ф. Погребенник // УЛЕ. – К., 1995. – Т. 3. – С. 86.  

Сидоренко О. Українська таборова преса часів першої світової війни : анот. бібліогр. покажч. / О. Сидоренко. – К., 1995. – [Про З. Кузелю с. 10, 14, 20, 21].  

Качкан В. Кузеля Зенон / В. Качкан // Українська журналістика в іменах: Матеріали до енциклопед. слов. – Львів, 1997. – Вип. 4. – С. 142–148.  

Стасів Б. Зенон Кузеля / Б. Стасів // Бережанська земля : іст.-мемуар. зб. – Торонто, 1998. – С. 294–295.

Баран М. Із журналістської діяльності Зенона Кузелі / М. Баран // Зб. праць Наук.-дослід. центру періодики. – Львів, 2000. – Вип. 8. – С. 445–450.

Погребенник В. Ф. Визначний українознавець Зенон Кузеля. Наукова розвідка до 120-річчя від дня народження вченого і 50-річчя смерті. З додатком – недрукованими листами З. Кузелі до І  Франка / Ф. П. Погребенник // Українознавство. – 2002. – Чис. 4. – С. 14 ; 2003. – Чис. 1 (16). – С. 274–281.

Качкан В. Фольклористична та етнографічна діяльність Зенона Кузелі / В. Качкан // Нар. творчість та етнографія. – 2003. – № 5/6. – С. 11–18.

Ковальчук О. Кузеля Зенон / О. Ковальчук // Українські історики ХХ століття : біобібліогр. довід. – К., 2004. – Вип. 2, ч. 2. – С. 219–221.

Клименко Н. М. Кузеля Зенон Францискович / Н. М. Клименко // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник. – К., 2008. – С. 139–141.

Кузеля Зенон Францискович // Кулеша Н. Українська преса у Німеччині 1919–1945 рр. : формування та функціонування : монографія / Н. Кулеша. – Львів, 2009. – С. 291–293.

Ільницька Л. Лист Зенона Кузелі (1908) до Наукового товариства ім. Шевченка у Львові – програма створення українознавчої бібліографії / Л. Ільницька // Бібліографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка у Львові (1909–1939) : напрями діяльності та постаті : зб. наук. пр. – Львів, 2010. – С. 402408. 

Кононенко Валентина Олексіївна
Статтю створено : 23.01.2015
Останній раз редаговано : 27.10.2016