Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 264
За місяць : 2162
Кількість
статей : 796
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Королевич Нінель Федорівна
Рубрики : Персоналії
Королевич Нінель Федорівна

image

Королевич Нінель Федорівна [н. 21.01.1926, м. Харків – 2013, м. Київ] – український бібліограф, бібліографознавець, літературознавець, педагог. Кандидат філологічних наук (1967), перший професор у галузі бібліографії в Україні (1974).

Вступила до Львівського державного університету ім. І. Франка на філологічний факультет в 1945 р., навчалася в аспірантурі Інституту мовознавства АН України в 1950–1953 рр. Працювала в Державній публічній бібліотеці (нині - Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського) на посадах від старшого бібліотекаря до головного бібліографа, спочатку у відділі систематизації та обробки літератури, згодом – у бібліографічному відділі.

Захистила кандидатську дисертацію «Синтаксичні особливості роману А. Головка «Бур’ян». Працювала на викладацькій роботі в Київському державному інституті культури ім. О. Корнійчука з 1968 р., завідувачем кафедри загального бібліотеко- та книгознавства з 1974 р., професор кафедри аналітико-синтетичної обробки документів та загального бібліографознавства. Читала курси: «Загальне бібліографознавство», «Організація та методика бібліографічної роботи в бібліотеці», спецкурс «Інтернаціональні бібліографічні зв’язки».

Коло професійних інтересів: вивчення історії та сучасного стану вітчизняної бібліографії, створення репертуару української книги, діяльність українських книго-, бібліотеко- та бібліографознавців. Ініціатор, керівник і співавтор ряду науково допоміжних бібліографічних покажчиків: «Українська мова, 1918–1962 рр.» (1963), «Слов’янська філологія на Україні, 1958–1961 рр.» (1963), «Слов’янська філологія на Україні, 1963–1967 рр.» (1968), «Славянское языкознание» (1963), «Общее языкознание», «Структурное и прикладное языкознание» (1965) та ін.

Започаткувала разом з Національною парламентською бібліотекою України видання серії «Видатні діячі української книги» (1993). Королевич Н. Ф. – один з організаторів, редакторів та співавторів першого в Україні навчального посібника «Українська радянська бібліографія» (1980), автор праці «Українські бібліографи ХХ століття» (1998) і ряду методичних розробок і програм.

Автор матеріалів з питань бібліографознавства в УРЕ, УЛЕ. Впродовж ряду років була головним редактором міжвідомчого збірника «Бібліотекознавство та бібліографія». Була одним із керівників комісії з загально-теоретичних проблем бібліотекознавства Республіканської ради з координації досліджень у галузі бібліотеко- та бібліографознавства, член бібліографічної комісії Міжвідомчої ради з питань бібліотечної роботи при Міністерстві культури України, учасник міжнародних, республіканських наукових конференцій. Проводила велику роботу зі студентами: керувала роботою студентського наукового товариства Київського державного інституту культури ім. О. Корнійчука, вела методологічні семінар з бібліографії.

 

Твори

 

Славянское языкознание : библиогр. указ. лит., изд. в СССР с 1918 по 1960 гг. Ч. 1. 1918–1955 гг. – М., 1963. – У співавт.

Слов’янська філологія на Україні, 1958–1962 : бібліогр. покажч. – К., 1963. – У співавт.

Українська мова : бібліогр. покажч., 1918–1961 рр. – К., 1963. – У співавт.

Общее языкознание : библиогр. указ. лит., изд. в СССР с 1918 по 1962 гг. – М., 1965.

Структура и прикладное языкознание : библиогр. указ. лит., изд. в СССР с 1918 по 1962 гг. – М., 1965.

Бібліографія праць академіка АН УРСР І. К. Білодіда // Лексикологія та лексикографія. – К., 1966. – Вип. 2. – У співавт.

Огляд радянських та зарубіжних бібліографій з української мови (1917–1963 рр.) // Інформаційні матеріали наукової ради з проблеми «Закономірності розвитку національних мов у зв’язку з розвитком соціалістичних націй». – К., 1966. – Вип. 1. – С 89–94.

Леонід Арсенійович Булаховський : літ. про життя та діяльн. – К., 1968.

Слов’янська філологія на Україні, 1963–1967: бібліогр. покажч. – К., 1968. – У співавт.

Чеська і словацька література в українському літературознавстві : бібліогр. покажч. // Рад. літературознавство. – 1968. – № 6. – С. 83–88. – У співавт.

Іван Костянтинович Білодід. – К., 1976. – У співавт.

Методичні розробки для першокурсників. – К., 1977. – У співавт.

В. И. Межов и русско-украинские библиографические связи // Сов. библиогр. – 1977. – № 6. – С. 38–46. – У співавт.

Из истории рекомендательной библиографии в УССР // Развитие библиографической науки в советский период. – Ленинград, 1978.

Методичні розробки з курсу «Основи бібліотечно-бібліографічних знань». – К., 1978. – У співавт.

Розвиток державної бібліографії в УРСР (1929–1941 рр.) // Бібліотекознавство та бібліогр. – Х., 1978. – Вип. 18. – С. 84–91.

Українська радянська бібліографія : навч. посіб. для ін-тів культури України. – К., 1980. – У співавт.

Научное издание украинской библиографии : (к выходу 20-го вып. межвед. респ. сб. «Бібліотекознавство і бібліографія» // Сов. библиогр. – 1982. – № 1. – С. 73–76.

Русские писатели в украинской советской библиографии // Сов. библиогр. – 1982. – № 4. – С. 70–80.

Інтернаціональні зв’язки у бібліографічних працях О. П. Куща // Рад. літературознавство. – 1985. – № 6. – С. 56–60. – У співавт.

Участь бібліографів України в журналі «Советская библиография» (1933–1983) // Бібліотекознавство і бібліогр. – К., 1987. – Вип. 27. – С. 122–129.

Авторитетно – про бібліографію // Книжник. – 1990. – № 2. – С. 44–47.

Російсько-український словник бібліографічних термінів. – К., 1990. – У співавт.

Невтомний трудівник на книгознавчій ниві // Федір Кузьмич Сарана : біобібліогр. покажч. – К., 1993. – С. 3–7.

Український бібліограф Ю. О. Меженко (1892–1969) : біобібліогр. нарис. – К., 1993.

Федір Кузьмич Сарана : біобібліогр. покажч. – К., 1993. – У співавт.

Бібліограф М. І. Ясинський (1889–1967) : біобібліогр. нарис. – К., 1995. – У співавт.

Бібліограф Ф. П. Максименко (1897–1983) : біобібліогр. нарис. – К., 1995.

Бібліографічна діяльність В. В. Дорошенка (1879–1963) : біобібліогр. нарис. – К., 1995.

Книгознавець, бібліограф, бібліотекар С. І. Маслов (1880–1957) : біобібліогр. нарис. – К., 1995. – У співавт.

Бібліограф Федір Пилипович Максименко (1897–1983) : біобібліогр. нарис. – К., 1996.

Бібліограф Іван Захарович Бойко (1908–1970) : біобібліогр. нарис. – К., 1997.

Бібліограф Микола Федорович Яшек (1883–1966): біобібліогр. нарис. – К., 1997.

Систематичний покажчик змісту часопису «Бібліологічні вісті» (1923–1930 рр.) // Вісн. Книжк. палати. – 1997. – № 4. – С. 23–24.

Українські бібліографи ХХ століття : навч. посіб. для ін-тів культури України. – К., 1998.

 

Джерела

 

История Центральной научной библиотеки Академии наук Украинской ССР. – К., 1979. – Про Н. Ф. Королевич – див.: с. 181, 182.

Геращенко М. В. 60 лет со дня рождения Нинель Федоровны Королевич : (хроника) / М. В. Геращенко // Сов. библиогр. – 1986. – № 5. – С. 94.

Сарана Ф. К. Королевич Нінель Федорівна / Ф. К. Сарана // УЛЕ. – К., 1990. – Т. 2. – С. 570–571.

Василенко О. Творча зустріч з Нінель Королевич / О. Василенко // Бібл. вісн. – 1996. – № 3. – С. 29–30.

Геращенко М. В. Бібліограф Н. Ф. Королевич : біобібліогр. покажч. / М. В. Геращенко. – К., 1996.

Геращенко М. В. Бібліограф Н. Ф. Королевич / М. В. Геращенко // Бібл. вісн. – 1996. – № 3. – С. 27–28.

Заслужений бібліограф України : [про Н. Ф. Королевич] // Вісн. Книжк. палати. – 2005. – № 12. – С. 53–54.

Геращенко Михайло Васильович
Статтю створено : 23.01.2015
Останній раз редаговано : 11.08.2020