Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 12
За місяць : 1074
Кількість
статей : 825
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Кордт Веніамін Олександрович
Рубрики : Персоналії
Кордт Веніамін Олександрович

imageКордт Веніамін Олександрович [19.02.1860, м. Дерпт, нині – Тарту, Естонія – 24.12.1934, м. Київ] – український історик, джерелознавець, архівіст, бібліограф, фахівець у галузі історії географії, картографії.

У 1883 р. В. Кордт закінчив природничий факультет Дерптського університету. Був завідувачем бібліотеки, викладачем Дерптського (з 1893 р. – Юріївського) університету в 1883–1894 рр. Кандидат дипломатії (1888).

У 1894 р. Веніамін Олександрович переїхав до Києва, де в 1894–1928 рр. працював бібліотекарем (директором) бібліотеки Університету св. Володимира. Деякий час завідував Центральним архівом давніх актів Київської, Волинської та Подільської губерній. Під час наукового відрядження до Німеччини у 1909 р. вивчав архітектуру бібліотечних будівель. За його планом, на зразок Геттінгенської університетської бібліотеки, було побудовано приміщення бібліотеки Університету св. Володимира (нині – приміщення спеціалізованих та історико-культурних фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського).

У 1915–1916 рр. В. Кордт керував евакуацією до Саратова і поверненням до Києва бібліотечного фонду Університету.

В. Кордт – один із організаторів Всенародної бібліотеки України (ВБУ) та розробників «Закону про утворення Фонду Національної Бібліотеки Української Держави» (1918). Запропонував основні засади її діяльності: систему розміщення книжок за галузями наук, створення систематичного і алфавітного каталогів, об’єднаного каталогу всіх наукових бібліотек України тощо. Першочерговим завданням вважав створення повної колекції книг і брошур, надрукованих українською мовою, на основі якої можна створити повну бібліографію українського друку.

У 1930–1934 рр. був завідувачем картографічного сектору ВБУ; у 1918–1924 рр. – професором бібліотекознавства Київського археологічного інституту; інструктором академічних та державних бібліотек секції Губнаросвіти в Києві. У 1920-х р. викладав у вищих навчальних закладах м. Києва.

В. Кордт зробив великий внесок у справу вивчення вітчизняної картографії. Він одним із перших в Україні розробив методику і почав досліджувати старі карти Росії й України. Основні праці вченого: «Материалы к истории русской картографии». Т. 1–2 (1899–1910); «Матеріяли до історії картографії України» (1931), «Чужоземні подорожі по Східній Европі до 1700 р.» (1926); «Матеріяли з Стокгольмського державного архіву до історії України другої пол. ХVІІ – поч. ХVІІІ ст.» (1930). Археографічно опрацював і видав документи про П. Орлика й А. Войнаровського за архівами Гамбурга, Гааги, Копенгагена, Берліна, Дрездена. Опрацював донесення шведських послів у Москві про події в Україні у другій половині ХVІІ ст., документи Стокгольмського державного архіву до історії України другої половини ХVІІ – початку ХVІІІ., матеріали до історії картографії України.

Веніамін Олександрович – автор 35 наукових праць, у тому числі бібліографічних. В. Кордт – почесний член Московського археологічного товариства (1899); дійсний член Одеського товариства історії та старожитностей (1900); Московського товариства шанувальників природознавства, антропології і етнографії (1906); член-кореспондент товариства істориків у Ризі (1911); дійсний член Київської археографічної комісії (1911–1921), Археографічної комісії Всеукраїнської Академії Наук (1921–1930), почесний член Історичного товариства в Утрехті (1924). За свої праці в галузі історії картографії двічі був відзначений преміями ім. Гейбюргера Юріївського університету (1902, 1907), Макарівською премією Петербурзької АН (1907), медаллю ім. П. Семенова-Тянь-Шанського від Російського географічного товариства (1911).

 

Твори

 

Материалы к истории российской картографии. – Київ, 1899–1910. – Вып. 1; 2.

Про Національну Бібліотеку Української Держави // Збірник праць Комісії для вироблення законопроекту про заснування Української Академії наук у Києві. – Київ, 1919. – С. 9–11.

Лист Орлика до англійської королеви з 20.ХІІ.1720 // Стара Україна. – 1925. – № 11/12. – С. 201–202.

Бібліографія подорожей по Східній Європі до 1520 р. // Зап. Іст.-філол. від. ВУАН. – 1926. – № 7/8. – С. 429–444.

Чужоземні подорожні по Східній Європі до 1700 р. / В. О. Кордт; Українська Академія наук. – Київ, 1926. – 208 c. – (Збірник історико-філологічного відділу ; № 38).

Матеріали з Стокгольмського державного архіву до історії України другої пол. ХVІІ – поч. ХVІІІ вв. // Укр. археогр. зб. – Київ, 1930. – Т. 3. – С. 17–55.

Матеріяли до історії картографії України. – Київ, 1931. – Ч. 1.

 

Джерела

Кіржаєв С. В. О. Кордт та традиції київських археографів у діяльності Археографічної комісії ВУАН / С. Кіржаєв // Матеріали ювіл. конф., присвяч. 150-річчю Київ. археогр. коміс. – К., 1997. – С. 369–381.

Ковальчук Г. І. Керівники ВБУ–НБУВ (1918–1998) / Г. І. Ковальчук // Бібл. вісн. – 1998. – № 5. – С. 19 : фото. – Про дир. Б-ки, в тому числі про В. О. Кордта.

Кіржаєв С. Кордт Веніамін Олександрович / С. Кіржаєв // Українські архівісти : біобібліогр. довід. – К., 1999. – Вип. 1. – С. 168–171.

Шовкопляс Т. Кордт історик, краєзнавець, бібліограф / Т. Шовкопляс, А. Герус // Історія України : маловідомі імена, події, факти : зб. ст. – К., 1999. – Вип. 6. – С. 284–288.

Верба І. Кордт Веніамін Олександрович / І. Верба // Українські історики ХХ століття : біобібліогр. довід. – К., 2003. – Вип. 2, ч. 1. – С. 149–151.

Кордт Веніамін Олександрович (зав. картогр. сектором ВБУ) // Оглоблин О. Українська історіографія, 1917–1956 / О. Оглоблин. – К., 2003. – С. 153–155/

Шовкопляс Т. Маловідомий В. Кордт / Т. Шовкопляс, А. Герус // Актуал. пробл. географії, екології, історії Великої Волині : Велика Волинь : наук. зб. – Житомир, 2004. – Т. 27. – С. 348–352.

Кузьминська О. Кордт Веніамін Олександрович / О. Кузьминська // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : біобібліогр. довід. – К., 2005. – Ч. 1. – С. 274–278.

Кордт Веніамін Олександрович член Тимчасового комітету для заснування ВБУ завідуючий відділом картографії Бібліотеки в 1918–1933 рр. // Степченко О. П. Українські вчені – фундатори спеціалізованих відділів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1918–1934) / О. П. Степченко. – Київ, 2008. – С. 77–85.

Шовкопляс Т. Кордт Веніамін Олександрович / Т. Шовкопляс, А. Герус // Укр. біографістика : зб. наук. пр. – К., 2008. – Вип. 4. – С. 478–480.

Винниченко І. Український період в житті В. Кордта / І. Винниченко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : збірник. – К., 2011. – Вип. 31. – С. 635–641.

Шовкопляс Т. В. О. Кордт та його науковий доробок в історії картографії : [зокрема про його роль у заснуванні Нац. б-ки Укр. держави, нині НБВУ] / Т. Шовкопляс // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : збірник. – К., 2011. – Вип. 31. – С. 686–690.

Музичко О. Євген Олександрович Загоровський (1885–1938) : біоісторичний нарис : [про укр. історика і бібліографа, його дружні зв’язки з бібліографом В. Кордтом ; згадка про Одес. держ. наук. б-ку цього періоду] / О. Музичко // Загартована історією : ювіл. зб. на пошану проф. Н. І. Миронець : з нагоди 80-ліття від дня народж. – К., 2013. – С. 257–274.

Кононенко Валентина Олексіївна
Статтю створено : 23.01.2015
Останній раз редаговано : 11.08.2020