Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 3
За місяць : 645
Кількість
статей : 825
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Вальо Марія Андріївна
Рубрики : Персоналії
Вальо Марія Андріївна

image

Вальо Марія Андріївна [н. 16.06.1925, м. Борислав Львівської обл. – 01.06.2011, м. Львів] – український бібліограф, літературо- та бібліографознавець. Кандидат філологічних наук (1962).

Марія Андріївна закінчила Львівський державний університет ім. І. Франка (1951). Працювала у відділі української літератури Інституту суспільних наук АН УРСР (Львів) старшим науковим співробітником (з 1963 р.); у Львівській науковій бібліотеці ім. В. Стефаника (з 1972 р.) – головним бібліографом, науковим співробітником (з 1989 р.).

Основні праці М. А. Вальо присвячені розвитку літературно-наукової думки України кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст., української літератури і науки в Західній Україні, історичних жанрів української прози та драматургії, історії українського театру, міжслов’янських літературних зв’язків.

Марія Андріївна уклала низку бібліографічних покажчиків: «Антифашистский конгресс работников культуры во Львове в 1936 г.» (1978), «Матеріали до бібліографії бібліографій зв'язків української літератури з літературами зарубіжних слов’янських країн» (1983), «Польська література на Україні 1800–1980 рр.» (1991), а також численні бібліографії персоналій про українських письменників – Я. Галана, Д. Павличка (співавт.), відомих учених – М. Деркач, Л. Гумецьку, Г. Нудьгу, С. Щурата, М. Мольнар-Мундяк та ін. Також друкувала наукові дослідження з проблем бібліографо-, книго- та театрознавства, історії українських періодичних видань, фольклористики.

М. А. Вальо – автор багатьох статей про діячів української бібліографії – Ю. Меженка, І. Калиновича, М. Гуменюка, Л. Ільницьку, В. Полєка та ін.; енциклопедичних статей до «Української літературної енциклопедії», видань «Українська журналістика в іменах»; науковий редактор, рецензент численних бібліографічних праць.

Марія Андріївна брала участь у загальноукраїнських і Міжнародних наукових конференціях – славістичних колоквіумах, конгресах Міжнародної асоціації україністів, Шашкевичівських читаннях, конференціях Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника, зокрема, «Українська періодика: історія і сучасність». У 1970–1980-х рр. М. Вальо керувала науковим семінаром з питань книгознавства та історії бібліотечної справи у Львівській науковій бібліотеці ім. В. Стефаника.

Виступала на Міжнародній українознавчій конференції в Урбана-Шампей (США) з доповіддю «Концепції і проблеми слов’янської і славістичної бібліографії» (1999). Член Репертуарної ради при Львівському обласному відділі культури (в 1960-х); дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка у Львові (1992).

 

Твори

 

Ірина Вільде : літ.-критич. нарис. – К., 1962.

Ірина Вільде : бібліогр. покажч. – Львів, 1972. – У співавт.

Реакційна суть ідеології і політики українського буржуазного націоналізму : бібліогр. покажч. – Львів, 1976.

Антифашистский конгресс работников культуры во Львове в 1936 г. : библиогр. указ. – Львів, 1978.

Лукія Лук’янівна Гумецька : бібліогр. покажч. – Львів, 1981. – У співавт.

Відображення в радянській бібліографії зв’язків української літератури з літературами братніх народів СРСР. – Львів, 1981.

Ярослав Галан (1902–1982) : бібліогр. покажч. – Львів, 1982.

Марія Миколаївна Мольнар-Мундяк (1928–1958) : бібліогр. покажч. – Львів, 1983.

Матеріали до бібліографії бібліографій зв’язків української літератури з літературами зарубіжних слов’янських країн. – Львів, 1983.

Матеріали до бібліографії зв’язків української літератури з літературами народів СРСР : (бібліогр. покажчик) // Книгознавство та бібліографія : зб. наук. пр. – К., 1983. – С. 86–114.

Григорій Антонович Нудьга : бібліогр. покажч. – Львів, 1987.

Реакційна суть ідеології і політики українського буржуазного націоналізму : покажч. літ. за 1976–1985 рр. – Львів, 1987. – У співавт.

Гуменюк Михайло Прокопович // УЛЕ. – К., 1988. – Т. 1. – С. 519;

Степан Васильович Щурат : бібліогр. покажч. – Львів, 1988.

Дмитро Павличко : бібліогр. покажч. – Львів, 1989–1990. – Ч. 1–2. – У співавт.

«Дзвін» «Жіноча доля» ; Ільницька Луїза Іванівна // УЛЕ. – К., 1990. – Т. 2. – С. 52–53, 209, 308.

Іван Франко в бібліографії зарубіжних слов’ян // Іван Франко і світова культура : матеріали Міжнар. симп. ЮНЕСКО (Львів, 11–15 верес. 1986 р.). – К., 1990. – Кн. 1. – С. 355–387.

Українська література в загальнослов’янському і світовому літературному контексті : у 5 т. – К., 1991. – Т. 4 : література країн Центральної і Південно-Східної Європи на Україні : матеріали до бібліогр. (початок ХІХ ст. – 1980 р.). – У співавт.

Внесок бібліотеки ім. В. Стефаника АН УРСР у бібліографознавство і книгознавство. – Львів, 1993.

Подорожі в Українські Карпати. – Львів, 1993.

Бібліографія зв’язків української літератури з літературами західних та південних слов’ян // Теоретичні та організаційні проблеми формування репертуару української книги та періодики : доп. та повідомл. Міжнар. наук. конф., 25–26 серп. 1995. – Львів, 1996. – С. 116–127.

Марія Деркач – літературознавець, архівіст, бібліотекар // Бібліотека Наукового товариства ім. Шевченка : книги і люди : матеріали круглого столу. – Львів, 1996. – С. 109–118.

Бальтазар Гакет і Україна : cт. і матеріали. – Львів, 1997.

Ільницька Луїза Іванівна // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопед. слов. – Львів, 1999. – Вип. 6. – С. 113–118.

Марія Деркач (1896–1972): Спогади. Розвідки. Листи : бібліогр. покажч. – Львів, 1999.

Бальтазар Гакет – дослідник Південно-Східної і Центральної Європи : дослідж і матеріали. – Львів , 2000. – У співавт.

Книговидавнича діяльність українського педагогічного товариства «Рідна школа», 1881–1939 рр. : бібліогр. огляд // Зап. ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів, 2000. – Вип. 7/8. – С. 102–112.

Україна в сорабістичній бібліографії // Питання сорабістики. – Львів, 2000. – С. 215–219.

Концепції і питання славістичної бібліографії // 125 років НТШ : зб. наук. пр. і матеріалів, присвяч. ювілею Товариства. – Львів, 2001. – С. 216–223.

Архів Владислава Тадеуша Віслоцького у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України // Зап. ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів, 2002. – Вип. 9/10. – С. 249–254.

Листи Юрія Меженка до львів’ян (1923–1969). – Львів, 2002.

Бжоза Ян ; Бігейлязен Генрик // ЕСУ. – К., 2003. – Т. 2 : Б–Біо. – С. 591 ; 741.

Зеновія Франко (1925–1991): Статті. Спогади. Матеріали. – Львів, 2003.

Іван Калинович : життя і діяльність // Зап. НТШ. – Львів, 2003. – Т. 246. – С. 509–522

Юрій Меженко – редактор «Бібліологічних вістей» // Зап. ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів, 2003. – Вип. 11. – С. 156–164.

Босяцька Ельжбета ; Брошкевич Єжи // ЕСУ. – К., 2004. – Т. 3 : Біо–Бя. – С. 385 ; 488.

Дун Олександр Зіновійович (Соломонович) // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопед. слов. – Львів, 2004. – Вип. 11. – С. 139–144.

Листи Марії Грушевської до Володимира Дорошенка (1942–1943 рр.) // Зап. ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів, 2004. – Вип. 12. – С. 464–494.

Важик Адам ; Віслоцький Владислав-Тадеуш // ЕСУ. – К., 2005. – Т. 4 : В–Вог. – С. 15 ; 594.

Україніка у польській ретроспективній бібліографії ХІХ–ХХ ст. ; Цікавий аспект краєзнавчої Гакетіани з Півдня України // Зап. ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів, 2005. – Вип. 13. – С. 18–38 ; 445–446.

Іван Франко : бібліогр. спадщина : зб. пр. і матеріалів. – Львів, 2006.

Діяльність відділу наукової бібліографії 1963–2010 рр. // Зап. ЛНБ ім. В. Стефаника : зб. наук. пр. – Львів, 2005. – Вип. 2. – С. 181–206.

З епістолярної спадщини Івана Кревецького та Марії Деркач // Бібліографічна комісія Наукового товариства імені Шевченка у Львові (1909–1939) : напрями діяльності та постаті : зб. наук. пр. – Львів, 2010. – С. 321–329.

 

Джерела

 

Вальо Марія // Романенчук Б. Азбуковник : енциклопедія української літератури. – Філядельфія, 1973. – Т. 2. – С. 21.

Сарана Ф. К. Вальо Марія Андріївна / Ф. К. Сарана // УЛЕ. – К., 1988. – Т. 1. – С. 268.

Марія Вальо : бібліогр. покажч. Спогади. – Львів, 2000.

Комариця М. Вальо Марія Андріївна / М. Комариця // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопед. слов. – Львів, 2000. – Вип. 7. – С. 44–48.

Марія Вальо : бібліогр. покажч. ; Мої учителі : (спогади М. Вальо) / упоряд. Т. Кульчицька. – Львів, 2001.

Кухар Р. До п'ятидесятиріччя наукової діяльності Марії Вальо / Р. Кухар // Верховина : літ. мозаїка. – Вікторія, США. – 2002. – № 14. – С. 14–15.

Комариця М. М. Вальо Марія Андріївна / М. Комариця // ЕСУ. – К., 2005. – Т. 4 : В–Вог. – С. 55.

Кривенко М. Одержима книгою, літературою, бібліографією : до 80-річчя від дня народж. М. Вальо / М. Кривенко // Львівщина у 2005 році : знамен. і памят. дати краю : календар. – Львів, 2005. – С. 23–27.

Кульчицька Т. Марія Андріївна Вальо : до 55-річчя наук. діяльн. / Т. Кульчицька // Зап. ЛНБ ім. В.  Стефаника. – Львів, 2005. – Вип. 13. – С. 464–468;

Вальо Марія Андріївна, некролог від колективу ЛНБУ ім. Стефаника // Високий Замок. – 2011. – 3–5 черв. ( № 98 (4478)).

Абдуллаєва Наталія Іванівна
Статтю створено : 30.01.2015
Останній раз редаговано : 27.10.2016