Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 4
За місяць : 112
Кількість
статей : 765
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Бібліотечна технологія
Бібліотечна технологія

Бібліотечна технологія – сукупність процесів і операцій, а також різноманітних прийомів, методів і засобів їх здійснення, які забезпечують ефективне функціонування бібліотеки, створення, збереження та використання бібліотечно-бібліографічної продукції і виконання бібліотечних послуг в традиційному та електронному режимах.

Б. т. часто розглядається як прикладна складова бібліотекознавства, що обґрунтовує технологічні принципи, норми, правила бібліотечної діяльності, а також як сукупність практичних прийомів для здійснення неперервного функціонування бібліотечних систем.

Термін «Б. т.» набув поширення починаючи з середини 1970-х років, поступово витіснивши застарілі терміни «бібліотечна техніка», «техніка бібліотечної роботи» тощо.    

Б. т. визначається структурними і функціональними особливостями конкретної бібліотеки і знаходить відображення в бібліотечній технологічній документації. Б. т. включає технологічні процеси, технологічні рішення, технологічні прийоми. Результатами бібліотечного технологічного процесу є бібліотечна послуга і бібліотечна (бібліографічна, інформаційна) продукція.

Б. т. є складовою наукової організації праці (НОП) і спрямована на оптимізацію діяльності бібліотекаря. Б. т. підпорядковує виробничі процеси встановленим правилам і вимогам  на засадах НОП і сприяє підвищенню продуктивності праці.

Б. т. відображає конкретно-історичні зміни змісту і предмету праці бібліотекаря. Протягом століть відбувалась еволюція Б. т. від переважання процесів збирання документів (за доби домінування в бібліотеках фондонакопичувального напряму) до аналітичних і комунікативних процесів.   Останнім часом провідною тенденцією є поступальний розвиток і впровадження бібліотечних інформаційних технологій, створення комп’ютерних бібліотечно-інформаційних мереж, активне використання Інтернету та інших каналів комунікацій. В умовах суттєвих перетворень змісту технологічних процесів зростає рівень інтелектуалізації Б. т.; поряд з традиційними професійними навичками сучасний бібліотекар в умовах багатофункціональності бібліотечної діяльності повинен володіти інформаційними, комунікативними, аналітичними технологіями, використовувати сучасні технічні засоби, знати іноземні мови.  

 

Джерела

 

Лобузіна К. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності. – К. 2012;  

Орлов П. І., Луганський О. М. Інформаційні системи і технології в управлінні, освіті, бібліотечній справі. – Х.,2003;

Шевченко І. О. Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці. – К.,2012.

Сметаніна Людмила Миколаївна
Статтю створено : 09.12.2014
Останній раз редаговано : 22.09.2016