Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 24
За місяць : 276
Кількість
статей : 769
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Бібліографічне посилання
Бібліографічне посилання

Бібліографічне посилання, посилання на використане джерело бібліографічний опис документа, який цитують, згадують або розглядають, необхідний для його ідентифікації та інформаційного пошуку. За місцем розташування розрізняють внутрішньотекстові (розміщені в тексті документа), підрядкові (в кінці сторінки), затекстові (в кінці тексту) бібліографічні посилання. Внутрішньотекстові бібліографічні посилання розташовують біля цитати або згадки про документ і беруть у дужки. Підрядкові посилання відмежовують від основного тексту горизонтальною рискою. Затекстові і підрядкові посилання пов'язують з текстом за допомогою знаків виноски (арабські цифри, зірочки тощо)

 

 

Джерела

 

Інформація та документація. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять : ДСТУ 7448:2013. – Введ. 2014–07–01. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. – III, 41 с. – (Національний стандарт України) – Зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.26–80;

Женченко М. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посіб. – К. : Жнець, 2011. – С. 167.

Кононенко Валентина Олексіївна
Статтю створено : 26.06.2014
Останній раз редаговано : 08.02.2017