Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 56
За місяць : 957
Кількість
статей : 825
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Бестселер
Бестселер

 

Бестселер (англ. bestseller,  від best – найкращий і sell – продавати) – книга, що користується найбільшим попитом та має помітний комерційний успіх та визнання читачів упродовж певного часу. Б. не  має чітких кількісних ознак, наклади проданих книг можуть відчутно варіюватися, у тому числі однієї книги в різних країнах.

Перше вживання терміну Б. зафіксоване у 1889 р. у США (газета «The Kansas Times & Star»). Починаючи з 1895 р.,  Г. Тьюрстон Пек у редагованому ним журналі «Bookman» («Книжник») став вміщувати – спершу щомісяця, згодом  щотижня –  списки книг, на які спостерігався найактивніший купівельний попит у містах США. Пізніше практика публікування списків Б. розповсюдилася в Європі – у Великобританії, Франції, Німеччині та інших країнах. Регулярна публікація списків Б. у популярних газетах і журналах, на сайтах, зокрема  Amazon.com стали невід’ємною рисою культурного життя у розвинених країнах світу.

Б. можуть бути книги будь-якого жанру. Чинники переходу окремих книг до категорії Б. та тривалість найвищого купівельного попиту можуть бути різними, досить часто – важкопрогнозованими: співзвучність видання суспільним настроям, літературна майстерність автора, оригінальна чи сенсаційна фабула твору, вдала рекламна кампанія, стабільна популярність письменника, екранізація твору тощо.

У літературознавстві питання Б. є дискусійним, існують відмінності у тлумаченні цього поняття. Cеред видавців відстеження Б. дозволяє з’ясовувати тенденції у динаміці купівельного попиту; у бібліотечній справі – вносити корективи у плани комплектування фондів, проведення різноманітних заходів у рамках соціокультурної діяльності.

 

Джерела

Філоненко С. О. Бестселер як проблема сучасного літературного процесу в Україні / С. О. Філоненко // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство: Міжвуз. зб. наук. ст. – 2009. – Вип. XXI. – С. 539–545;

Бестселер // Енциклопедія для видавця та журналіста / Ю. В. Бондар, М. Ф. Головатий, М. І. Сенченко; МАУП, Книжк. палата України. – К.: ДП Вид. дім «Персонал», 2010. – С. 27;

Бестселер // Словник української мови / НАН України; Ін-т укр. мови; Всеукр. т-во “Просвіта” імені Тараса Шевченка; Кер. В. В. Німчук та ін. – К. : ВЦ “Просвіта”, 2012. – С. 55;

 

__________________


Бестселер.

 

Ковальчук Світлана Петрівна
Статтю створено : 21.11.2014
Останній раз редаговано : 19.05.2017