Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 28
За місяць : 28
Кількість
статей : 807
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Берман Яків Зіновійович
Рубрики : Персоналії
Берман Яків Зіновійович

Берман Яків Зіновійович [11(23).10.1889, м. Дубно, тепер Рівненської обл. – рік і місце смерті невідомі] – український бібліограф, книгознавець.

Закінчив юридичний факультет Університету Св. Володимира в Києві (1913). Після виселення на південь України, мешкав в Одесі, де 1925 р. закінчив історико-філологічний факультет Інституту народної освіти.

З січня 1923 р. Яків Зіновійович працював в Одеській державній публічній бібліотеці: вченим секретарем, завідувачем відділу книгокористування, виконуючим обов’язки директора; був членом Українського бібліографічного товариства в Одесі.

На початку 1930 р. під тиском репресій, що розгорнулися в Україні, Я. З. Бермана було звільнено з Одеської державної публічної бібліотеки «з забороненням працювати в культосвітніх установах». Переїхав до Ленінграда, де протягом деякого часу працював у Державній публічній бібліотеці ім. М. Є. Салтикова-Щедріна.

Під час Великої Вітчизняної війни Яків Зіновійович жив на Уралі, виступав із лекціями на історико-музичну тематику. В Одесі розробив широкий план бібліографування російськомовної літератури про видатних європейських композиторів, залучивши до його реалізації М. П. Алексєєва, який очолював консультаційне-довідкове бюро Одеської державної публічної бібліотеки. У співавторстві з ним підготував і видав посібник, присвячений Л. ван Бетховену та Ф. Шуберту. Покажчик друків про К. Дебюссі було анонсовано, але не було надруковано. Продовжив започатковану в 1904 р. М. Ф. Комаровим бібліографічну Лисенкіану, описавши публікації про українського композитора за 1903–1923 рр.

Упорядкував покажчик праць історика російської літератури і громадської думки М. О. Гершензона. Вивчав історію періодичної преси на півдні України; оприлюднив нарис про перший у причорноморському краї часопис «Одесский вестник» (1827–1893); склав тематичний розпис публікації газети «Одесский коммунист» (1918–1920). Я. З. Берман є автором статті про діяльність Одеської державної публічної бібліотеки.

Твори

 

 

Краткий библиографический указатель важнейшей литературы о Бетховене // Музыка и революция. – М., 1927. – № 3. – С. 41–44. – У співавт.

Бетховен : материалы для библиогр. указ. рус. лит. о нем (1827–1927). – Одесса, 1927–1928. – Вып. 1–2. – У співавт.

М. О. Гершензон : библиография / с прил. ст. Н. В. Измайлова «М. О. Гершензон как исследователь творчества Пушкина». – Одесса, 1928.

«Одесский вестник» : матеріали для іст. нарису // Література. – К., 1928. – Зб. 1. – С. 209–221. – Окр. відб.

До столітніх роковин заснування газети «Одесский вестник» (1827–1927) : матеріали для іст. нарису. – К., 1928.

Франц Шуберт : материалы для библиогр. указ. // Венок Шуберту, 1822–1928 : этюды и материалы. – М., 1928. – С. 70–79. – У співавт.

М. В. Лисенко : матеріали до бібліогр. // Зап. Укр. бібліогр. т-ва в Одесі. – Одесса, 1929. – Ч. 2/3. – С. 123–132.

Одеська державна публічна бібліотека // Зап. Укр. бібліогр. т-ва в Одесі. – Одеса, 1929. – Ч. 2/3. – С. 139–140.

Про зведений каталог музичної літератури одеських бібліотек // Журн. бібліотекознавства та бібліогр. – К., 1929. – № 3. – С. 114–117. – У співавт.

М. П. Мусоргський в Одеському музеї історії та старовини // Вісн. Одес. коміс. краєзнавства при УАН. – Одеса, 1930. – Ч. 4/5. – С. 155–158.

«Одесский коммунист» : бібліогр. матеріали // Зап. Укр. бібліогр. т-ва в Одесі. – Одеса, 1930. – Ч. 4. – С. 23–51.

Одеська публічна бібліотека // Журн. бібліотекознавства та бібліогр. – К., 1930. – № 4. – С. 105–107.

Безперервка : покажч. л-ри. – Одеса, 1930. – У співавт.

Джерела

 

Берман Я. З. // Наука и научные работники СССР : справочник. – Л., 1928. – Ч. 6. – С. 34.  

Берман Яков Зиновьевич // Бернандт Г. Б., Ямпольский И. М. Кто писал о музыке : библиогр. слов. муз. критиков и лиц, писавших в дореволюц. России и СССР. – М., 1971. – Т. 1 : А–И. – С. 90.  

Зленко Г. Д. Бібліографічний укіс Якова Бермана / Г. Д. Зленко // Вісн. Книжк. палати. – 2000. – № 6. – С. 20–23.

Зленко Г. Д. Берман Яків Зіновійович / Г. Д. Зленко // ЕСУ. – К., 2003. – Т. 2. – С. 529–530.

Берман Яков Зиновійович // Випускники Одеського (Новоросійського) університету : енциклопед. словн. : у 2 вип. – Одеса, 2010. – Вип. 2. – С. 27.

Зленко Григорій Дем'янович
Статтю створено : 19.01.2015
Останній раз редаговано : 27.10.2016