Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 7
За місяць : 147
Кількість
статей : 808
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Анастасевич Василь Григорович
Рубрики : Персоналії
Анастасевич Василь Григорович

Анастасевич Василь Григорович [28.02(image11.03).1775, м. Київ – 16(28).02.1845, м. Санкт-Петербург, РФ] – український бібліограф, книгознавець, письменник, перекладач.

В. Анастасевич з 1786 р. навчався в Київській Духовній академії, закінчивши п’ять курсів, дійшов до філософського класу. Був організатором Вільного піїтичного товариства. З 1795 р. перебував на військовій службі, працював старшим діловодом у канцелярії князя А.Чарторизького. Виконував доручення Сенату і Державної Ради, одночасно з 1809 р. займав посаду помічника начальника відділу Польського і Малоросійського права «Комісії по складанню законів». Працював цензором, потім – бібліотекарем Румянцевського музею в Петербурзі.

У 1811–1812 рр. Василь Григорович видавав перший у Російській імперії літературно-бібліографічний журнал «Улей». У журналі було опубліковано 383 статті, замітки та інші матеріали з питань бібліографії, філології, історії книгодрукування тощо. На сторінках журналу також подавались матеріали про державний та громадський устрій, історію та культуру України.

В. Г. Анастасевич був автором більшості матеріалів, значну частину з яких опубліковано анонімно. У журналі був постійний розділ «Био- и библиографические замечания», який відкрився статтею В. Г. Анастасевич «О библиографии», що започаткувала теорію бібліографії в Росії.

Василь Анастасевич вважав, що бібліографія – це наука знати книги, «путеводительница и наставница в выборе книг». Вважав необхідним введення державної бібліографії реєстрації на базі обов’язкового примірника Публічної бібліотеки в Санкт-Петербурзі. Така реєстрація почалася в журналі «Сын отечества» з 1814 р. В. Г. Анастасевич підкреслював важливість бібліографування журнальних статей і сам розпочав таку роботу працею «Краткое известие о всех с 1707 по 1823 год выходивших в России повременных изданиях и ведомостях» (1822).

На основі біобібліографічних праць, що друкувалися в «Улье», Василь Григорович підготував «Список всех российских светских писателей от Рюрика до наших дней, по азбучному порядку» (1822), до якого увійшло 270 персоналій.

Найважливіші бібліографічні праці В. Г. Анастасевича – каталог приватних публічних бібліотек при книжкових магазинах книговидавців В. Плавильщикова і О. Смірдіна. «Роспись российским книгам для чтения из библиотеки В. Плавильщикова, систематическим порядком расположенная» (1822) і додаток до неї – «Указатель российских и иностранных писателей, которых сочинения и переводы на российский язык в свет изданные показаны в сей росписи, с означением номера каждой книги» (1821) охоплювали значну частину російських книг 18 ст. і початку 19 ст. а також всі нові російські книги з 1815 р.

«Роспись российским книгам для чтения из библиотеки А. Смирдина» (1828), містила біля 10 тисяч назв і була продовженням праці В. Сопікова «Опыт российской библиографии». Уперше в Росії В. Г. Анастасевич застосував термін «Книгознавство», порушив питання про необхідність створення бібліографічного товариства. Його статті було надруковано в «Українському віснику», «Северном вестнике» та ін. Василь Григорович висував ідеї, що випереджали його добу та були втілені ще за його життя, – це поточний критичний огляд літератури, поточна бібліографія реєстрація на підставі обов’язкового примірника.

Твори


О библиографии // Улей. – 1811. – Ч. 1, № 1. – С. 14–28;

Краткое известие о всех с 1707 по 1823 год выходивших в России повременных изданиях и ведомостях // Новости лит. – 1822. – Т. 2, № 23, 25 ; 1823. – Т. 4, № 18;

Джерела

Топоров А. Анастасевич В. Г. (Список трудов) / А. Топоров // Книговедение.– 1895. – № 2 (прил.); 

Анастасевич // Русский биографический словарь. – Спб., 1900. – Т. 2. – С. 100–102; 

Сірополко С. Василь Анастасевич, як бібліограф і книголюб / С. Сірополко // Укр. кн. – 1937. – № 2. – С. 46–49; 

[Анастасевич Василь Григорович] // Здобнов Н. В. История русской библиографии до начала ХХ века. – 3-е изд. – М., 1955. – С. 10, 139, 184–190; 

Брискман М. А. В. Г. Анастасевич (1775–1845) / М. А. Брискман. – М., 1958. – 274 с.; 

Королевич Я. Ф. Анастасевич Василь Григорович / Я. Ф. Королевич // Українська літературна енциклопедія . – К., 1988. – Т. 1. – С. 56–57; 

Голобуцький П. Василь Анастасевич – видавець українського журналу «Улей» : (до 150-річчя з дня смерті) / П. Голобуцький // Книга в соціокультурному просторі : (Досвід книговидання ХІХ–ХХ ст. і сучас. пробл.) : доп. і повідомл. Міжнар. наук. конф., Львів, 3–5 трав. 1995 р. – Л., 1995. – С. 89–91; 

Дмитриев Л. А. Анастасевич Василий Григорьевич // Энциклопедия «Слова о полку Игореве» : в 5 т. – СПб., 1995. – Т. 1. – С. 52–53; 

Анастасевич Василь Григорович // Довідник з історії України (А–Я). – К., 2001. – С. 22–234; 

Анастасевич (Анастазі) Василь Григорович // Матеріали до Українського біографічного словника : короткі біогр. довідки. Вип. 1. – К., 2006. – С. 112–113; 

Анастасевич Василь Григорович // Бондар Ю. В., Головатий М. Ф., Сенченко М. І. Енциклопедія для видавця та журналіста. – К., 2010. – С. 14. 

Статтю створено : 22.08.2014
Останній раз редаговано : 17.01.2017