Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 40
За місяць : 1769
Кількість
статей : 796
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Ігнатієнко Варфоломій Андріанович
Рубрики : Персоналії
Ігнатієнко Варфоломій Андріанович

Ігнатієнко Варфоломій Андріанович [25.08.1892, м. Київ, за іншими даними – с. Озеряни, Бобровицького р-ну Чернігівської області – 11.11.1937] – український бібліограф, дослідник вітчизняної періодики.

В. А. Ігнатієнко навчався в Київському комерційному училищі, Київському комерційному інституті (1914–1917). Працював інструктором у кооперативній організації «Дніпросоюз», співробітничав із Головною книжковою палатою в Києві (1919–1922), відтоді й почав займатися бібліографією періодики. Після реорганізації палати в Український науковий інститут книгознавства (УНІК) співпрацював там у відділі преси, потім – у бібліографічній комісії на громадських засадах.

Варфоломій Андріанович є один із організаторів Першої всеукраїнської виставки друку (1923). Був аспірантом науково-дослідної кафедри академіка М. С. Грушевського (з 1924 р.); працював над темою «Книжки і преса на Україні, схема історичного розвитку».

У різний час в Академії наук був нештатним співробітником різних комісій. Публікував статті з історії та бібліографії української періодики в журналах «Бібліологічні вісті», «Книга», «Життя й революція».

Найголовніші наукові здобутки В. А. Ігнатієнка пов’язані з діяльністю УНІК, де він був членом бібліографічної комісії (з 1926 р.), згодом – бібліографічної секції, а наприкінці 1920 – на початку 1930-х рр. очолював їх.

На сторінках журналу «Бібліологічні вісті» опублікував 13 статей, рецензій та заміток. Автор теоретичних праць: «Українська преса (1816–1923 рр.) : іст.-бібліогр. етюд» (1926.), в якій довів, що при визначенні поняття «українська преса», необхідно застосовувати територіально-етнографічний, принцип, комбінований з принципом мови, і визначив п’ять періодів у розвитку української преси до 1923 р.

Упорядкував ґрунтовний універсальний ретроспективний бібліографічний покажчик «Бібліографія української преси, 1816–1916» (1930), який був реальним кроком на шляху до складання українського бібліографічного репертуару. У покажчику зареєстровано 616 назв газет і журналів. В. А. Ігнатієнко підготував ряд доповнень, спрямованих на продовження роботи з бібліографування періодики: «Основні засади бібліографії українського друку 1917–1919 рр.», «План та інструкція для бібліографування преси України 1917–1919 рр.».

Розгром УНІКу, що почався у 1931 р. (використовувався навіть термін «ігнатієнщина»), примусив В. А. Ігнатієнка звільнитися з УНІКу. Певний час він працював учителем математики. 1 вересня 1937 р. був заарештований за «участь в контрреволюційний терористичній організації українських есерів» і 11 листопада 1937 р. розстріляний, хоча пізніше сім’ї видали довідку про те, що він помер 1943 р. від емфіземи легень (звідси і помилка в енциклопедіях). Лише 1958 р. справу проти В. А. Ігнатієнка було припинено за недоведеністю висунутого звинувачення.

 

Твори

 

 Розвиток української кооперативної преси // Кооператив. зоря. – 1918. – С. ІХ–ХІІ.

Історія української преси та її вивчення // Бібліол. вісті. – 1923. – № 3. – С. 21–26.

Українська книжка й преса в історичному розвитку // Книга : місячник літ., критики й бібліогр. – 1923. – № 3. – С. 3–6.

Українська преса в 1922 році // Бібліол. вісті. – 1923. – № 1. – С. 5–12 ; № 2. – С. 19–26.

Українська преса 1905–1907 рр. // Життя й революція. – 1925. – № 11. – С. 34–39.

Українська преса (1816–1923). – К., 1926.

Українські нелегальні видання рр. 1914–1917 // Бібліол. вісті. – 1926. – № 1. – С. 65–70.

Листування в справі української преси в 1915–1916 рр. // Бібліол. вісті. – 1929. – № 4. – С. 55.

Праця бібліографічної комісії при Всеукраїнському кооперативному музеєві // Бібліол. вісті. – 1929. – № 2/3. – С. 122.

Бібліографія української преси, 1816–1916. – Х. ; К., 1930.

Промова тов. Ігнатієнка // Клясова боротьба в книгознавстві: стенограма засід. Київ. Т.В.М.Д. – К., 1932. – С. 70–72.

 

Джерела

 

Максименко Ф. П. До питання про історію української преси (з приводу праці Ігнатієнка В. А. «Українська преса, 1816–1923». – К., 1926) / Ф. П. Максименко // Бібл. журн. – 1926. – № 4/5. – С. 54–63.  

Клясова боротьба в книгознавстві : стенограма засід. Київ. Т.В.М.Д. – К., 1932. – С. 14–15, 28–29, 48–52, 75, 79, 82–84.  

Тарнавський В. Буржуазна концепція історії та бібліографії преси на Україні / В. Тарнавський // Проти буржуазних теорій у книгознавстві. – К., 1933. – С. 136–183.  

[Сарана Ф. К.] Ігнатієнко Варфоломій Андріанович / Ф. К. Сарана // УРЕ : у 17 т. – К., 1961. – Т. 5. – С. 359.  

Ігнатієнко Варфоломій Андріанович // УРЕ : у 12 т. – 2-е вид. – К., 1979. – Т. 4. – С. 333.  

Сарана Ф. К. Ігнатієнко Варфоломій Андріанович / Ф. К. Сарана // УЛЕ. – К., 1990. – Т. 2. – С. 297.  

Ігнатієнко Варфоломій // Енциклопедія українознавства. – Л., 1994. – Т. 3. – С. 855.  

Ковальчук Г. Видавнича діяльність УНІК / Г. Ковальчук // Бібл. вісн. – 1997. – № 6. – С. 28–31.  

Романюк М. М. Проблеми створення репертуару української періодики та дослідження історії преси / М. М. Романюк // Українська періодика : історія і сучасність : доп. і повідомл. четвертої Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 19–20 груд. 1997 р. – Л., 1997. – С. 3, 5.  

Вальо М. На шляху до створення бібліографії української преси / М. Вальо // Мартинюк М. Українські періодичні видання (1914–1939). – Л., 1998. – С. 4.  

Ковальчук Г. Співробітники УНІКу – жертви політичних репресій / Г. Ковальчук // Наук. пр. НБУВ. – К., 1999. – Вип. 2. – С. 80–83.  

Ковальчук Г. І. Варфоломій Андріанович Ігнатієнко / Г. І. Ковальчук // Українська періодика : історія і сучасність : тези доп. і повідомл. Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 11–13 трав. 2000 р. – Л., 2000. – С. 471–475.  

Юркова О. Ігнатієнко Варфоломій Андріанович / О. Юркова // Українські історики ХХ століття : біобібліогр. довід. – К. ; Л., 2003. – Вип. 2, ч. 1. – С. 122–123.  

Ігнатієнко Варфоломій Андріанович // Бондар Ю. В. Енциклопедія для видавця та журналіста / Бондар Ю. В., Головатий М. Ф., Сенченко М. І. – К., 2010. – С. 107–131.  

Ігнатієнко Варфоломій Андріанович // Волобуєва А. Формування преси Києва (1835–1918) / А. Волобуєва, Н. Сидоренко. – К., 2011. – С. 194.

Ковальчук Галина Іванівна (Київ)
Статтю створено : 20.01.2015
Останній раз редаговано : 27.10.2016